Tema 2016


Temaet for 2016 er "Bygg fred, ikke murer".  
Gud bryter ned murer (Ef, 2,14)


Foto: T. Hauger


BYGG FRED, IKKE MURER – Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 18.–25. september 2016
Kirkenes verdensråd inviterer medlemskirker og sivilsamfunn over hele verden til en aksjonsuke for å få en slutt på den ulovlige okkupasjonen og sikre en rettferdig fred for alle i Palestina og Israel. Menigheter og organisasjoner i Norge oppfordres til å løfte fram troen på at Gud bryter ned murer (Ef, 2,14) og bidra til at en rettferdig fred blir virkelighet. Vi vil sende en klar beskjed til beslutningstakere om å intensivere arbeidet for en fredelig løsning som avslutter okkupasjonen og ivaretar behovet for sikkerhet og selvbestemmelse for både palestinere og israelere.
Murer og stengsler. Kirkeuka for fred i Palestina og Israel i 2016 har overskriften «Bygg fred, ikke murer». Konflikten mellom Israel og Palestina er ikke minst synliggjort av separasjonsmuren som begrenser og hindrer palestineres bevegelsesfrihet. Muren følger ikke den internasjonalt anerkjente delelinjen mellom Vestbredden og Israel, men går langt inn på okkupert palestinsk område. Blant annet skiller den palestinsk Øst-Jerusalem fra resten av Vestbredden.
Separasjonsmuren er erklært folkerettsstridig av den internasjonale straffedom-stolen i Haag. Den skiller barn fra skolen, voksne fra arbeidsplassen, bønder fra jordene sine og familie og venner fra hverandre. Den hindrer eller vanskeliggjør tilgang til helsetjenester og til religiøse helligdommer. Daglig står palestinerne i timelange køer for å passere kontrollpostene. Noen slipper igjennom, andre ikke og mange opplever trakassering. Vestbredden preges også av andre murer, satt opp rundt israelske bosettinger etablert på konfiskert palestinsk jord.
Rundt Gaza-stripen går det også en mur. Her blir 1,8 millioner mennesker utsatt for en blokade som har vart i ni år. Den fratar befolkningen muligheten til å brødfø seg selv og holde vitale samfunns-funksjoner i gang. Blokaden representerer en kollektiv straff som er forbudt ifølge folkeretten[1]. Situasjonen er spesielt ille etter bombingen sommeren 2014, når humanitær hjelp og materialer til gjenoppbygging ikke slippes inn. Vi mener at en slik menneskeskapt krise kan nøre opp under ekstremisme som vil utgjøre en fare for hele regionen, inkludert Israel.
Hva kan vi gjøre? Kirkens oppdrag er profetisk; den skal tale høyt og modig, ærlig og i kjærlighet. Det er kirkens plikt å påtale overgrep og arbeide for rettferdighet. For hvert eneste individ er skapt i Guds bilde med like stor rett til å bli respektert som fullverdige mennesker, uavhengig av etnisitet, religion og kjønnsidentitet. Gjennom Kirkeuka for fred i Palestina og Israel vil vi synliggjøre konsekvensene av en okkupasjon som krenker folkeretten og menneskerettighetene hver eneste dag. Vi vil lytte til og støtte palestinske og israelske fredskrefter som søker å bygge samfunn hvor alle mennesker har like rettigheter.

Den norske regjeringen har erkjent sin plikt til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene[2]. Vi vil legge press på norske myndigheter for å omsette dette i praksis i sin kommunikasjon med israelske myndigheter og norsk næringsliv med interesser i området. Vi oppfordrer norske aktører, både offentlige og private, til å trekke seg fra økonomisk og finansielt engasjement i aktiviteter som bryter med folkeretten og menneskerettighetene. Det innebærer bl.a.  full stans i import av varer fra de ulovlige bosettingene.
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel arrangeres over hele verden. Vi vil bruke den som en arena der vi kan be, søke innsikt og søke forandring sammen – fordi vi ser at forandring trengs. Nå.


Forslag til fordypningsmateriel

Kirkenes Verdensråds (KV) uttalse om «Wall in the Occupied Palestinian Territories and Israel’s Annexation of Palestinian territory»: http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-demands-to-halt-construction-and-dismantle-israel-barrier

Murens konsekvenser på palestinere og israelere, fra KVs ledsager program (EAPPI):

Brev til den norske regjeringen på 10-årsdagen for den rådgivende uttalelsen fra den internasjonale domstolen om israels brudd på folkeretten fra blant annet Kirkens nødhjelp, Mellomkirkelig råd for den norske kirke, KFUK-KFUM Global, Stiftelsen Karibu, Kvekerhjelp, og Sabeels venner i Norge:

"Facts and Figures" om separasjonsbarrieren, fra FNs Sentrale humanitære samordningsenhet (OCHA) http://www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010271

"Facts and Figures" om muren fra B'Tselem (blant annet videoer) – en Isrealsk fredsorganisasjon

Film om muren fra "Christ at the Checkpoint" konferansen i betlehem i 2012

Machsomwatch daglige checkpoint rapporter: http://www.machsomwatch.org/en/daily-reports/checkpoints

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019