Tema 2019


Håp og handling for fred
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019

“Etter bønn, refleksjon og meningsutveksling roper vi med håp selv om alt håp er borte, et rop fylt av bønn og i tro på at Gud alltid våker, og at Gud har omsorg for alle innbyggerne i dette landet.”  -

Innledning, Kairos Dokument (2009)

Foto: Maria Saxegaard

Årets tema for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er “Håp og handling for fred”.  Kirkeuka for fred ble til etter et initiativ fra kirkene i Palestina, som bad den verdensvide kirken om forbønn og solidaritet i kampen for en rettferdig fred i Palestina og Israel. Kirkenes Verdensråd oppfordrer kirker over hele verden til å markere Kirkeuka for fred. I Norge har vi lang tradisjon for å delta, og mange menigheter og kristne grupper har vært med. Men vi kan bli enda flere!

I år fokuserer Kirkeuka for fred på håpet om en bedre framtid for unge palestinere og israelere. Begge grupper er ofre i den pågående konflikten, selv om de merker følgene av den militære okkupasjonen av de palestinske områdene på ulike måter. Kirkeuka for fred vil synliggjøre ungdommenes håp om en bedre framtid; en framtid med like rettigheter og menneskeverd for alle; en fremtid uten okkupasjon, vold eller frykt.  Gjennom ikke-voldelige, modige handlinger arbeider både palestinske og israelske ungdommer for like rettigheter og frihet for alle i regionen. De fortjener vår støtte!

I år er det ti siden Kairos Palestina – Et sannhetens øyeblikk ble offentliggjort. Kairos-dokumentet er et rop fra kristne palestinere om livet under okkupasjon. Men det er også et vitnesbyrd om håp og vilje til å kjempe for rettferdighet og fredelig sameksistens med alle mennesker som bor i Palestina og Israel. Kairos-dokumentet er et kall til oss – til verdens kirker og kristne om å stå sammen med de undertrykte, og til å tale sant om situasjonen det palestinske folket lever under. Kairos Palestina har i løpet av disse ti årene vokst til en bred internasjonal bevegelse. I dag løfter Kairos-bevegelsen frem stemmene fra den nye generasjonen kristne palestinere og viser deres visjoner og håp. Håpet bygger på at de ser at Gud er tilstede midt i vanskelighetene. Det gir dem styrke til å stå fast, være trofaste, og til arbeide for rettferdighet.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er en flott anledning til å vise solidaritet og støtte til palestineres og israeleres fredsengasjement.  Vi inviterer derfor menigheter og andre kirkelige organisasjoner og grupper til å engasjere seg. Dette kan gjøres på mange måter; i gudstjenester, temamøter, konserter, utstillinger, besøk fra Israel og Palestina eller av ledsagere og andre ressurspersoner – og mye mer. Bruk fantasien!

Gjennom Kirkeuka for fred vil vi:

  • Be for fred og rettferdighet i Palestina og Israel
  • La oss inspirere av Bibelens tekster om fred og rettferdighet
  • Løfte frem modige, unge stemmer fra regionen som jobber for en rettferdig fred, og lytte til deres erfaringer og håp for fremtiden
  • Ta et nærmere blikk på perspektivene som tas opp i Kairos Palestina – et sannhetens øyeblikk
  • Utfordre norsk politikk til å bidra til en rettferdig fred i Palestina og Israel

Ressursmateriell og ideer finnes på Kirkeuka for freds hjemmeside:  “Idébank og Ressurser http://www.kirkeukaforfred.no/p/idebank-og-russurser.html

Registrer aktivitetene på Kirkeuka for freds hjemmeside.  Det går fint å planlegge arrangementer også utenfor datoene for Kirkeuka, og melde arrangementet på hjemmesiden til Kirkeuka: http://www.kirkeukaforfred.no/p/meld-ditt-arrangement-pa.html

De kirkene og organisasjonene som står bak Kirkeuka for fred har litt ulike syn på sider ved konflikten og hvordan den best kan løses, men dette står vi sammen om å mene:

  • Okkupasjonen av de palestinske områdene må ta slutt.
  • Norske myndigheter må intensivere innsatsen for å få en rettferdig løsning på plass.
  • Sikkerhet oppnås bare gjennom respekt for folkeretten og beskyttelse av menneskerettighetene. Både palestinske og israelske myndigheter må respektere demokrati, menneskerettigheter og internasjonal lov.
  • Vi står sammen med palestinere og israelere som arbeider for fred og likeverd med ikkevoldelige midler.

Sammen med kirker over hele verden ber vi

“Gud, la din kjærlighet og livgivende kraft strømme;
Oppmuntre, sett fri og beskytt alle dine barn som kjemper for å holde håpet i livet.”

  Kirkenes Verdensråds bønn for Kirkeuka 2019

Velkommen til Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019!
Det er Kirkenes Verdensråd som etablerte Kirkeuka etter oppfordring fra medlemskirkene i Palestina og Israel. I Norge er Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, Norges KFUK-KFUM, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, GodGave, Norges Kristelige Studentforbund, Stiftelsen Karibu og Sabeels Venner sammen om å arrangere uka.


Populære innlegg fra denne bloggen

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel: 15.-22. september 2019

Forslag til tekst til menighetsblad