Tema 2017UNGE STEMMER MOT OKKUPASJON

Last ned posisjonsdokumentet her (pdf)

I år er det 50 år siden Israel okkuperte de palestinske områdene. Et par generasjoner unge – både palestinere og israelere – har vokst opp med militær okkupasjon og kjenner ingen annen virkelighet. Maktbruken skader både den som er okkupert og okkupanten. Mange er i ferd med å miste håpet om en framtid i fred. Det er på tide at barn og ungdom som vokser opp i Palestina og Israel kan få en framtid preget av fred og rettferdighet.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ønsker å vise solidaritet med alle mennesker som bor i området, uavhengig av religiøs og etnisk tilknytning. Vi understreker at alle har rett til å få sine grunnleggende menneskerettigheter respektert, og vi forventer at alle ansvarlige myndigheter styrer i tråd med folkeretten.

Dette året legger Kirkeuka spesiell vekt på barns og ungdoms situasjon. Flere generasjoner unge palestinere har vokst opp i konflikt og okkupasjon. For mange er håpet om fred i ferd med å svinne hen. Noen tyr til desperate handlinger som bidrar til å øke voldsspiralen.

Samtidig har israelsk ungdom vokst opp med okkupasjon som en normaltilstand. Mange lever i et oppvekst- og utdanningsmiljø der vold og makt sees på som eneste vei til sikkerhet. Mange ungdommer har tjenestegjort på Vestbredden under sin verneplikt og lært å håndtere palestinere utelukkende som en truende fiende. Også dette bidrar til å øke fremmedgjøring og voldsbruk.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ønsker å formidle palestinske og israelske ungdommers ønske om å få leve i fred og trygghet. Bruk av vold er en blindvei. En bedre framtid er en framtid som er mindre militarisert og hvor muligheten til å bestemme over eget liv er reell.

Kirkene i områdene som utgjør Det hellige land, lider under voksende mistro og uforsonlighet mellom folkegruppene. De kristne er blitt langt færre i årenes løp, men de har fremdeles en sentral rolle i arbeidet med å fremme håp og skape fred (Kairos-dokumentet).

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i konflikten mellom israelere og palestinerne. Det er en uke for bønn og solidaritet. Det er selvsagt partene selv som må forhandle frem en rettferdig fredsløsning, men det internasjonale samfunnet er medansvarlig for at det ennå ikke er blitt noen rettferdig fredsløsning.
  • Vi står sammen om å kreve at okkupasjonen av palestinske områder skal ta slutt.
  • Vi ber norske myndigheter intensivere innsatsen for å få en rettferdig løsning på plass.
  • Vi mener at sikkerhet best vinnes gjennom respekt for folkeretten og beskyttelse av menneskerettighetene, og ber israelske og palestinske myndigheter handle deretter.
  • Vi står sammen med palestinere og israelere som arbeider for fred og likeverd med ikkevoldelige midler.

Det er Kirkenes Verdensråd som etablerte Kirkeuka etter oppfordring fra medlemskirkene i Israel og Palestina. I Norge er Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM Norge, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner, Stiftelsen Karibu og Svenska kyrkans menighet i Oslo sammen om å arrangere uka.

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Program for Kirkeuka for fred 2019!

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019