2014

Hvert år handler Kirkeuka om rettferdig fred, og hvert år er vi særlig opptatt av kirkene og de kristnes situasjon. 

Samtidig løftes et eget tema fram, for å hjelpe oss å forstå situasjonen bedre, og se hva vi kan gjøre for å være med og kjempe for menneskers rettigheter.På lokale markeringer av Kirkeuka kan dere gjerne ta opp fred i Palestina og Israel generelt, eller årets tema spesielt.

Tema for årets Kirkeuke er "Jeg var i fengsel…" (Matt. 25,35). Situasjonen for barn og voksne som er urettmessig fengslet står i sentrum. Rettsikkerhet er en grunnleggende menneskerettighet, en rett som blir krenket i både Israel og Palestina. Dette gjelder blant annet palestinske barn som holdes i arrest av det israelske militæret, mennesker som er fengslet uten lov og dom i både israelske og palestinske fengsler, og israelske militærnektere som fengsles. Se mer om årets tema, og aktuelle ressurser, litt lenger ned.


Aktuelt bakgrunnsstoff knyttet til årets tema:


Palestinske barn som holdes i arrest og fengsles av det israelske militæret:
I 2013 ble det registrert 2390 tilfeller der palestinske barn ble holdt og/eller arrestert av det israelske militæret (kilde: Defence for Children International). Barna er mellom 12 og 17 år. Unicef påpekte i 2013 at måten palestinske barn arresteres og dømmes på systematisk bryter med menneskerettighetene deres.
Lær mer her:
 •  Dokumentarfilm (norsk/nederlandsk): "When the Boys Return" om palestinske gutter som kommer hjem etter å ha sittet i israelske fengsel. [TA KONTAKT MED SANT OG USANT FOR DVD OG RETT TIL Å VISE DEN. SE TRAILER FOR FILMEN HER ]
 •  Dokumentarfilm (australsk): "Stone Cold Justice" om behandlingen av palestinske barn i israelske fengsler KAN STREAMES GRATIS HERFRA ] 
 • "No Minor Matter": Btselem-rapport (2011) om fengsling av palestinske barn som kaster stein. LES RAPPORTEN HER ]


"Administrative detention" (forvaring uten lov og dom): Dette er internering uten anklage og dom. Det brukes av israelske myndigheter i langt større utstrekning enn i de få tilfellene som har juridisk dekning. De internerte, inkludert yngre mennesker, flyttes gjerne fra sted til sted og familiene får ingen opplysninger om dem.
 • Faktaark fra menneskerettighetsorganisasjonen Addameer om "administrative detention". [LAST DET NED HER ]
 • "Starved of Justice: Palestinians detained without trial by Israel", rapport fra Amnesty International, 2012. LAST DEN NED HER ]
 • Diktet "The Prison Cell" av Mahmoud Darwish  FINN DET FOR EKSEMPEL HER ]

Urettmessig fengsling i palestinske fengsler:
Palestinske menneskerettighetsorganisasjoner melder om økning i arrestasjoner uten anklage og dom, gjort av palestinske sikkerhetsstyrker. Splittede politiske myndigheter og et svekket rettssystem gir dårlige vilkår for den sivile befolkningens rettigheter.
 • "This was what happened to me," kort film laget av menneskerettighetsorganisasjonen Al Haq. Intervju med palestinsk fange som ble torturert i palestinsk fengsel. SE FILMEN HER ]
 • "The PA’s West Bank Abuses weaken resistance to Israel”. Analyse av palestinske menneskerettighetsbrudd, fra Al Haq. LES ARTIKKELEN HER ]
 • "Israel / Palestinian Authority: Charge or Free Palestinian Detainees”. Artikkel av Human Rights Watch som kan LESES HER ]

Fengsling av militærnektere i Israel:
Hvert år nekter noen unge israelere militærtjeneste, fordi de er pasifister eller fordi de ikke ønsker å være del av en okkuperende hær. For dette risikerer de gjentatte fengselsdommer.
 • Facebook-gruppe for unge israelere som har nektet eller planlegger å nekte militæret, med personlige historier om hvorfor de gjør dette. SE FACEBOOK-SIDEN HER ]
 •  NEW PROFILES NETTSIDER ] har oppdatert informasjon om situasjonen for israelske militærnektere. New Profile er en israelsk organisasjon som arbeider mot militariseringen av det israelske samfunnet.
 •  Sak fra Amnesty International om militærnektere i Israel LES DEN HER ]
 • Uttalelse (2009) fra Kirkenes Verdensråd om retten til å nekte militærtjeneste. [LES DEN HER]

    PROGRAM


LØRDAG, 20. SEPTEMBER

FORBUNDSHELG: «HVERDAGSLIV I PALESTINA OG KAIROS: A MOMENT OF TRUTH»
Fortellinger fra studenter fra Palestine Youth Ecumenical Movement
Kursstedet Haugtun i Aust-Torpa
v/ Norges Kristelige Studentforbund
Kontakt: Torkil Hvidsten (torkil(a)forbundet.no)

MANDAG, 22. SEPTEMBER

HAMAR KIRKEAKADEMI, TEMA: «KIRKENS ROLLE I FREDSARBEIDET I DET HELLIGE LAND »
Med Rifat Kassis, m.fl.
kl. 19.00-20.30 Vang Menighetshus, Hamar
v/ Hamar Kirkeakademi
Kontakt: Ole Elias Holck (oeholck(a)gmail.com)

TIRSDAG, 23. SEPTEMBER

ÅPEN FORLESNING, TEMA: «FREDSBEVEGELSEN I ISRAEL»
Med Yonatan Shapira, israelsk fredsaktivist
kl. 12.15-14.00 - Menighetsfakultetet (MF), Oslo
Kontakt: Gunnar Heiene (Gunnar.Heiene(a)mf.no)

FILMVISNING, «THE STONES CRY OUT» OG SAMTALE
kl. 19.00 - Studentforbundet, Singsakerbakken 13, Trondheim
v/ Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM og Studentforbundet
Kontakt: Lise Martinussen (Lise.Martinussen@nca.no)

ONSDAG, 24. SEPTEMBER

FORELESNING OG SAMTALE OM  RETTFERDIG FRED OG MENNESKERETTIGHETER
For KUN-studenter (lukket arrangement)
Med Rifat Kassis.
kl 13.00-14.15 Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), Tromsø

ONSDAGSMESSE MED BØNN OM FRED I PALESTINA OG ISRAEL
Med fungerende domprost Øyvind Kvarstein. Orgelresitasjon ved Kåre Nordstoga. Kirkekaffe i krypten etter gudstjenesten.
kl 12.00 i Oslo domkirke
Kontakt: Birte Nordahl (birte.nordahl(a)oslo.kirken.no)

SEMINAR: «ISRAELSK FREDSAKTIVIST - EN PERSONLIG HISTORIE»
Med Yonatan Shapira, m.fl
kl 19.00-20.30 - Grimstad kulturhus, Grimstad
Kontakt: Arve Konnestad (akonnest(a)online.no)

SEMINAR: «KRISTEN I ET OKKUPERT PALESTINA: HVORDAN KAN KIRKENE I NORGE STØTTE FRED I ISRAEL OG PALESTINA?»
Med Rifat Kassis, Stig Lægdene (KUN), Arvid Aanstad (Israelsmisjonen)
kl 18.30-20.00 - Grønnåsen menighet, Tromsø
v/ Grønnåsen menighet, Tromsø kirkeakademi, Kirkens Nødhjelp og Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Kontakt: Hilda Kristine Hanssen (Hilda.Kristine.Hanssen(a)nca.no)

TORSDAG, 25. SEPTEMBER

SEMINAR: «FRED, SÅ KLART! MEN HVORDAN KAN VI BIDRA?»
Med Rifat Kassis, Yonatan Shapira, Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig Råd),
Vebjørn Selbekk (avisen Dagen), Geir S. Toskedal (KrF), Cecilie Hellestveit (ILPI) m.fl.
kl 19.00 - 21.00 - Håndverkeren konferansesenter, Oslo
Adresse: Rosenkrantzgate 7, inngang fra Kristian IV's gate
Kontakt: Kristine Hofseth Hovland (khjelp(a)kveker.org)

FREDAG, 26. SEPTEMBER

MIDTØSTENFORUM: «FRED OG RETTFERDIGHET I ISRAEL OG PALESTINA»
Med Rifat Kassis og Yonatan Shapira
kl. 09.30-11.30 - Kirkens hus, Rådhusgt 1-3, Oslo
v/ Norges Kristne Råd
Kontakt / påmelding til: Knut Refsdal (knut.refsdal(a)norkr.no)

FREDAGSMESSE MED BØNN OM FRED I PALESTINA OG ISRAEL
Med Øyvind Kvarstein, fungerende domprost, og Kåre Nordstoga, orgel. Det vil være mulig å komme inn i kirken, be og tenne lys utover kvelden og natten.
kl 16.30 i Oslo domkirke
Kontakt: Birte Nordahl (birte.nordahl(a)oslo.kirken.no) 

FREDSMESSE OG SOSIALKVELD
Med studenter fra PYEM
kl. 19.00 - Universitetsgata 20, Oslo
v/ Oslo Kristelige Studentforbund, i samarbeid med Studentprestene i Oslo
Kontakt: Torkil Hvidsten (torkil(a)forbundet.no)


Her er noen ideer til hvordan vi kan være med og be for, opplyse om og våre pådrivere for rettferdig fred:


BE:
 • Bruk Jerusalem-bønnen eller andre bønner for fred i gudstjenesten søndag 21. eller 28. september [BOKMÅL]  [NYNORSK [ENGELSK
 • Bruk samlingsbønn og forbønner fra Den norske kirke, skrevet for Kirkeuka
 • Bruk den økumeniske liturgien skrevet for kirkeuka 2014, i en gudstjeneste eller bønnesamling i løpet av uka (NB: på engelsk) [LAST NED HER]
 • Send en hilsen og en bønn om fred til søsterkirker i regionen


OPPLYS:
 •  Les og samtal om Kairos Palestina dokumentet, «the Bethlehem Call» og andre budskap om håp og fred som kommer fra palestinske kirker LAST NED KAIROS PALESTINA HER ] [ LAST NED BETHLEHEM CALL HER ]
 • Vis filmen «The Stones Cry Out» og følg opp med en samtale om situasjonen for kristne palestinere [SE TRAILER HER]. DVD til visning kan bestilles fra Sabeels Venner Norge v/ Sven Oppegård, e-post svenopp(a)online.no
 • Vis dokumentarfilmen: "When the Boys Return" om palestinske gutter som kommer hjem etter å ha sittet i israelske fengsel. [LAST NED FILMEN HER] 
 •  Hold et seminar, filmkveld, debatt eller samtalekveld om fred i Palestina og Israel. Bruk tid på å både få god informasjon, forstå hvordan dette angår menneskers liv, og se hva vi kan gjøre for å bidra til fred. Meld ditt ARRANGEMENT på her. ]
 • Inviter en ledsager: Gjennom Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel er det en stor gruppe tidligere deltakere med mye kunnskap som kan benyttes som innledere, foredragsholdere, eller andre typer ressurser. Ledsagerne koordineres av Kirkens Nødhjelp. KONTAKT Liv Snesrud, koordinator for ledsagerprogrammet, e-post: lsn(a)nca.no ]
For mer bakgrunnsstoff om årets tema, se siden om Tema 2014.


VÆR PÅDRIVERE FOR RETTFERDIG FRED:
 • Send en hilsen via organisasjonen New Profile til israelske militærnektere som fengsles fordi de nekter å være del av en okkuperende hær. [SEND HILSEN TIL messages2prison@newprofile.org ]
 • La offeret gå til Augusta Victoria sykehuset på Oljeberget i Jerusalem, som tilbyr helsetjenester til palestinere på tross av ekstremt vanskelige reiserestriksjoner. Augusta Victoria drives av det Lutherske Verdensforbundet. LES MER OM HVORDAN DERE KAN STØTTE ARBEIDET ]
 •  Hvis dere skal ha et arrangement som en del av kirkeuka, hør med lokalavisa om de vil skrive om hvorfor dette er noe kirker og kirkelige organisasjoner er opptatt av.

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Program for Kirkeuka for fred 2019!

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019