Meld inn ditt arrangement


Koordinasjonsgruppa ønsker at Kirkeuka skal markeres så mange steder som mulig. Sammen kan vi utrette mye.

Ta kontakt med as786@kirken.no hvis du har spørsmål om økonomisk støtte til ditt Kirkeuka arrangement.