Idébank og Ressurser

Denne siden vil oppdateres fortløpende i tiden fram mot Kirkeuka for fred 2017.
  
Vi inviterer menigheter og kirkelige aktører til å være med og markere Kirkeuka lokalt. Vi håper ressursene kan være til inspirasjon til lokale arrangement, for eksempel i form av forbønn under søndagsgudstjenesten 24. september eller 1. oktober, en film- og dialogkveld, eller andre kreative markeringer.  

Bruk gjerne eksisterende møtepunkt – gudstjenester, møter, foreningskvelder og mer – eller se om dere vil lage et eget arrangement. Søk etter måter å møtes på som ikke innebærer steile fronter og polariserte debatter, men heller skaper trygge rom hvor mennesker kan utfordres, inspireres og engasjeres.


 Slik markerer din menighet Kirkeuka for fred på 1-2-3!
 1. Bønner [BOKMÅL]  - se flere alternativer nedenfor
 2. Salme: Fredens Gud, la det regne / Yarabba ssalami  [BOKMÅL / ARABISK] + Alt vakkert her i verden [BOKMÅL]
 3. Film:  Vis kortfilmen om muren laget spesielt for Kirkeuka for fred [LANG[KORT]

IDEBANK
  
BE:

OPPLYS:
 • Hold et seminar, en filmkveld eller en samtalekveld om fred i Palestina og Israel. Bruk tid på å både få god informasjon, forstå hvordan dette angår menneskers liv, og se hva vi kan gjøre for å bidra til fred. [ Meld ARRANGEMENT på HER
 • Ta med temaet inn på kirkekaffen eller andre arrangement denne uka: F.eks: vis Kirkeukas informasjonfilm under kirkekaffen. [LANG[KORT]
 • Inviter øyenvitner: Gjennom det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel er det en stor gruppe tidligere deltakere med mye kunnskap som kan benyttes som innledere, foredragsholdere, eller andre typer ressurser. Ledsagerne koordineres av Kirkens Nødhjelp. [ KONTAKT Liv Snesrud, e-post: lsn(a)nca.no ]
 • Les og samtal om Kairos Palestina dokumentet, et budskap om håp og fred fra palestinske kirker [ LAST NED KAIROS PALESTINA HER ]
 • Vis filmen «The Stones Cry Out» og følg opp med en samtale om situasjonen for kristne palestinere [SE TRAILER HER]. DVD til visning kan bestilles fra Sabeels Venner Norge. Send en e-post til post(a)karibu.no
 • Vis filmen «Open Bethlehem» - en "stor film om en liten by". [MER INFO HER]


VÆR PÅDRIVERE FOR RETTFERDIG FRED:
 • Vær med og spre budskapet fra 12 palestinske og israelske fredsforkjempere, samlet i Kirkenes Verdensråds kampanje "12 Faces of Hope" #JusticeAndPeace
 • Kirkemøtet har oppfordret menighetene i Den norske kirke å gi en årlig ofring til vår lutherske søsterkirke i Jordan og Det hellige Land (Kontonummer: 8276.01.00362, Kirkerådet for Den norske kirke). Denne kirken er i en svært krevende situasjon, og all forbønn og økonomisk støtte settes stor pris på.
 • Hvis dere skal ha et arrangement som en del av Kirkeuka, hør med lokalavisa om de vil skrive om hvorfor dette er noe kirker og kirkelige organisasjoner er opptatt av.

Har dere spørsmål om økonomisk støtte til Kirkeuke-arrangement? Ta kontakt med Kristine Hovland på kvekerhjelp@kveker.org
Og husk å melde ditt arrangement inn på programmet!