Idébank og Ressurser Slik kan dere markere Kirkeuka for fred på 1-2-3!
 1. Bønn: Vi ber spesielt i dag for situasjonen for barn og unge i Palestina og Israel. La urett, hat og vold erstattes av rettferdighet og fred. Hjelp oss alle, på hvert vårt sted, til å kjempe mot undertrykkelse og urett.
 2. Salme: Fredens Gud, la det regne / Yarabba ssalami  [BOKMÅL / ARABISK] + Det er så godt og vakkert / Hineh ma tov uma naim [BOKMÅL / HEBRAISK]
 3. Kunngjøringer: Gjennom forbønnen i dag tar vi del i en verdensvid markering av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Kirkenes Verdensråd inviterer menigheter til å be og bidra til å sikre fred, verdighet og like rettigheter for alle mennesker som lever i Palestina og Israel. I år er det særskilt fokus på barn og unge som vokser opp under okkupasjon og i konflikt.


Husk å melde ditt arrangement inn på programmet!

IDEBANK

BE:
 • NYTT: Arranger fredsgudstjeneste for små og store [BOKMÅL]. Last ned og skriv ut "fred og rettferdighets-mannakorn" [BOKMÅL].
 • Ta i bruk gudstjenesteressurser fra 2016 [BOKMÅL]
 • Ta i bruk det internasjonale bønnematerialet: [ENGELSK]
 • Send en hilsen og en bønn om fred til søsterkirker i regionen (kontakt: communication@elcjhl.org)
  
Foto: Maria Saxegaard

OPPLYS:
 • Hold et seminar, en filmkveld eller en samtalekveld om fred i Palestina og Israel. Bruk tid på å både få god informasjon, forstå hvordan dette angår menneskers liv, og se hva vi kan gjøre for å bidra til fred. [ Meld ARRANGEMENT på HER ]
 • Ta med temaet inn på kirkekaffen eller andre arrangement denne uka. Sett preg på kirkekaffen ved å servere "vaffel og falaffel.
 • Inviter øyenvitner: Gjennom det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel er det en stor gruppe tidligere deltakere med mye kunnskap som kan benyttes som innledere, foredragsholdere, eller andre typer ressurser. Ledsagerne koordineres av Kirkens Nødhjelp. [ KONTAKT Hilde.Ousland.Vandeskog@nca.no ]
 • Vis film, for eksempel:
  • «The Stones Cry Out» om situasjonen for kristne palestinere [SE TRAILER HER]. DVD til visning kan bestilles fra Sabeels Venner Norge. Send en e-post til cornerstone@sabeelnorge.org
  • «Open Bethlehem» - en "stor film om en liten by". [MER INFO HER]
Foto: Maria Saxegaard
VÆR PÅDRIVERE FOR RETTFERDIG FRED:
 • Vær med og spre budskapet fra 12 palestinske og israelske fredsforkjempere, samlet i Kirkenes Verdensråds kampanje "12 Faces of Hope" med emneknagg #JusticeAndPeace
 • Kirkemøtet har oppfordret menighetene i Den norske kirke å gi en årlig ofring til vår lutherske søsterkirke i Jordan og Det hellige Land (Kontonummer: 2801 45 98164, Kirkerådet for Den norske kirke). Denne kirken er i en svært krevende situasjon, og all forbønn og økonomisk støtte settes stor pris på.
 • Hvis dere skal ha et arrangement som en del av Kirkeuka, hør med lokalavisa om de vil skrive om hvorfor dette er noe kirker og kirkelige organisasjoner er opptatt av.
Foto: Maria Saxegaard

Har dere spørsmål om økonomisk støtte til Kirkeuke-arrangement? Ta kontakt med koordinator i 2019, Julie Neslein, på e-post julie.neslein@nca.no.

Og husk å melde ditt arrangement inn på programmet!

Populære innlegg fra denne bloggen

Forslag til tekst til menighetsblad

Program for Kirkeuka 2017!