Idébank og Ressurser

HER KOMMER RESSURSER FOR 2017 KNYTTET TIL TEMA "UNGE STEMMER MOT OKKUPASJON". DE LEGGES UT CA. 1. JUNI. 

I mellomtiden, her er ressursmateriellet fra 2016, til idémyldring og inspirasjon:  Slik markerer din menighet Kirkeuka for fred på 1-2-3!

 1. Bønner [BOKMÅL] [NYNORSK]  - se flere alternativer nedenfor
 2. Salme: Fredens Gud, la det regne / Yarabba ssalami  [BOKMÅL / ARABISK] + Alt vakkert her i verden [BOKMÅL]
 3. Film:  Vis kortfilmen om muren laget spesielt for Kirkeuka for fred [LANG[KORT]


HVA ANNET KAN JEG GJØRE?

Vi inviterer alle menigheter og kirkelige aktører til å være med og markere Kirkeuka lokalt. Vi håper ressursene kan være til inspirasjon til lokale arrangement, for eksempel i form av forbønn under søndagsgudstjenesten 18. eller 25. september 2016, en film- og dialogkveld, eller andre kreative markeringer. Bruk gjerne eksisterende møtepunkt – gudstjenester, møter, foreningskvelder og mer – eller se om dere vil lage et eget arrangement. Målet er å unngå steile fronter og polariserte debatter, og skape trygge rom hvor mennesker kan utfordres, inspireres og engasjeres.

BE:

 • Bruk de oversatte gudstjenestebyggeklossene:
 • Se det internasjonale bønnematerialet: [ENGELSK]
 • Send en hilsen og en bønn om fred til søsterkirker i regionen (kontakt:  communication@elcjhl.org)

OPPLYS:
 • Se det internasjonale materialet om årets tema, inkludert en fotoutstilling som kan lastes ned og brukes i ulike fora: [ENGELSK]
 • Hold et seminar, filmkveld eller samtalekveld om fred i Palestina og Israel. Bruk tid på å både få god informasjon, forstå hvordan dette angår menneskers liv, og se hva vi kan gjøre for å bidra til fred. [ Meld ditt ARRANGEMENT på HER. ] 
 • Ta med tema inn på kirkekaffe eller andre arrangement denne uka:  F.eks: vis Kirkeukas informasjonfilm under kirkekaffen, eller invitere øynevitner fra ledsagerprogrammet til å snakke om deres opplevelse. [LANG[KORT]
 • Inviter øyevitner: Gjennom det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel er det en stor gruppe tidligere deltakere med mye kunnskap som kan benyttes som innledere, foredragsholdere, eller andre typer ressurser. Ledsagerne koordineres av Kirkens Nødhjelp. [ KONTAKT Liv Snesrud, koordinator for ledsagerprogrammet, e-post: lsn(a)nca.no ]
 • Les og samtal om Kairos Palestina dokumentet, «the Bethlehem Call» og andre budskap om håp og fred som kommer fra palestinske kirker [ LAST NED KAIROS PALESTINA HER ] [ LAST NED BETHLEHEM CALL HER ] 
 • Les og spre artiklene i temanummeret «MUREN» i Luthersk Kirketidende, med bidrag fra bl.a. Olav Fykse Tveit (generalsekretær, Kirkenes Verdensråd), Berit Hagen Agøy (generalsekretær, Mellomkirkelig råd), Jorunn Andestad Langmoen (tidligere assisterende generalsekretær, Israelsmisjonen), med flere
 • Vis filmen «The Stones Cry Out» og følg opp med en samtale om situasjonen for kristne palestinere [SE TRAILER HER]. DVD til visning kan bestilles fra Sabeels Venner Norge v/ Tyler, e-post tyler@karibu.no
 • Vis filmen «Open Bethlehem». [MER INFO HER]
 • Bruk #Dismantlingbarriers eller #Kirkeuka2016 på Twitter eller Facebook.VÆR PÅDRIVERE FOR RETTFERDIG FRED:
 • Kirkemøtet har oppfordret menighetene i Den norske kirke å gi en årlig ofring til vår lutherske søsterkirke i Jordan og Det hellige Land (Kontonummer: 8276.01.00362, Kirkerådet for Den norske kirke). Denne kirken er i en svært krevende situasjon, og all forbønn og økonomisk støtte settes stor pris på.
 • Hvis dere skal ha et arrangement som en del av Kirkeuka, hør med lokalavisa om de vil skrive om hvorfor dette er noe kirker og kirkelige organisasjoner er opptatt av.

Ta kontakt med jdh@kirken.no med spørsmål om økonomisk støtte til Kirkeuka arrangement.
Og husk å melde ditt arrangement inn på programmet!