Om kirkeuka


HVA ER KIRKEUKA?

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i konflikten mellom israelere og palestinerne. Det er en uke for bønn og solidaritet.

Målet er å gi et kirkelig bidrag til å sikre fred, sikkerhet og like rettigheter for alle mennesker som lever i Palestina og Israel. I Kirkeuka inviteres vi til å be for, opplyse om og være pådrivere for en rettferdig fred.
  • Vi står sammen om å kreve at okkupasjonen av palestinske områder skal ta slutt.
  • Vi ber norske myndigheter intensivere innsatsen for å få en rettferdig løsning på plass.
  • Vi mener at sikkerhet best vinnes gjennom respekt for folkeretten og beskyttelse av menneskerettighetene, og ber israelske og palestinske myndigheter handle deretter.
  • Vi står sammen med palestinere og israelere som arbeider for fred og likeverd med ikkevoldelige midler.
Foto: Maria Saxegaard


NÅR OG HVOR SKJER DET?
Kirkeuka arrangeres i Norge fra 24. september - 1. oktober 2017. Kirkeuka markeres av kirker og kirkelige organisasjoner i mange land rundt om i verden. I 2016 ble Kirkeuka markert i Norge med over 30 arrangement forskjellige steder i landet.

HVEM STÅR BAK?
Kirkenes verdensråd etablerte World Week for Peace in Palestine and Israel etter oppfordring fra medlemskirkene i Israel og Palestina. Se Kirkenes verdensråds sider om Kirkeuka.

I Norge er Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM Norge, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner, Stiftelsen Karibu og Svenska kyrkans menighet i Oslo sammen om å arrangere uka. Representanter for disse utgjør en koordineringsgruppe som møtes jevnlig.

Foto: Maria Saxegaard

LENKER
Kirkenes Verdensråd:
  • World Week for Peace in Palestine Israel - klikk her
  • Kirkenes Verdensråd - klikk her
  • EAPPI - Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel - klikk her   
Medarrangører i Norge:

Populære innlegg fra denne bloggen

Forslag til tekst til menighetsblad

Program for Kirkeuka 2017!