Ikke glem oss


«Ikke glem oss!». Denne klare oppfordringen kommer fra våre kristne søstre og brødre i Palestina. De opplever at verdenssamfunnet svikter dem. Krigen i Syria, flyktningkrisen i Midtøsten, og nå koronapandemien, har skygget for hva som skjer i Israel og Palestina.

Mange er i ferd med å gå lei av Israel-Palestina-konflikten. Israelske myndigheters planer om å annektere deler av Vestbredden, blir møtt med verbale protester, men lite annet, fra vestlige statsledere. Den folkerettsstridige okkupasjonen står i fare for å bli normalisert og akseptert av verdenssamfunnet. Man trekker på skuldrene av Israels manglende respekt for internasjonal lov, men også av palestinske myndigheters manglende demokratiske legitimitet. Tostatsløsningen er det få som tror på lenger, og vi ser tendenser til en enstatsløsning som utvikler seg i retning av et apartheid-lignende samfunn med adskilte boområder og differensierte rettigheter ut fra gruppetilhørighet. Dette fører mot en katastrofe. Ikke bare for palestinerne, men også for det israelske samfunnet som gir slipp på demokratiets fundament; rettstaten og like borgerrettigheter.

«Ikke glem oss!» Hører vi ropet fra dem som lever i denne fortvilte situasjonen? Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ble til etter initiativ fra kirkene i regionen som bad sine søsterkirker om forbønn og solidaritet. Nå bidrar også koronapandemien til at den uutholdelige situasjonen blir enda mer desperat. Kirkeuka i 2020 er viktigere enn noensinne.

Kirkeuka er en anledning til å vise at kristne i Norge bryr seg. Vi vil stå sammen med våre trossøsken i bønn og solidaritet og være med å sikre at de lokale kirkene fortsatt kan være tilstede med et tydelig kristent vitnesbyrd i landet hvor kirken ble til. Gjennom menighetsarbeid, skoler og diakonalt arbeid er de lokale kirkene viktige samfunnsaktører og bidrar til forsoning. 

Kirkeuka er en kirkeuke. Utgangspunktet er solidaritet og fellesskap innen det globale kirke­fellesskapet, og derfor hører gudstjenester og kristen bønn med i Kirkeuka.  Men solidariteten går videre ut til andre grupper, til jøder og muslimer. Kirkeuka skal støtte alle som vil fastholde internasjonal lov og respekten for menneskerettighetene. En viktig grunn til at Kirkeuka ble til, var at kristne palestinere bad om verdenssamfunnets hjelp til å avskaffe okkupasjonen.  Alle som deler dette målet er velkomne til å være med i Kirkeuka, uavhengig av trostilhørighet. Derfor ønsker vi å høre kristne, jødiske, muslimske og andre stemmer under Kirkeuka.

Kirkeuka gir oss anledning til å støtte alle dem som kjemper for at demokratiet skal bestå i Israel og de som lengter etter demokrati og fred i Palestina. I løpet av Kirkeuka kan vi vise at det ikke handler om å velge mellom å støtte Israel eller Palestina, men å ta avstand fra urett og være solidariske med dem som kjemper for rettferdighet for alle. Disse finnes i begge land.

Prisen for å snakke sant om virkeligheten på grasrota under okkupasjonen, kan være personlig belastende. Vi er mange som er blitt forsøkt brakt til taushet ved å bli stemplet som antisemitt, rasist og jødehater. Men slikt maktspråk må ikke få oss til å tie, tvert imot. Vi må stå sammen for det som er sant og rett, og støtte hverandre når noen vil tilsløre sannheten.  Det er våre søstre og brødre i Palestina som lider mest under okkupasjonen. De trenger vårt mot og vår solidaritet.

Kristne palestinerne utfordrer oss til å ta et kraftig oppgjør med alle former for teologi og bibelbruk som (bevisst eller ubevisst) bidrar til å legitimere okkupasjonspolitikken. Her har kirken et særlig ansvar. Forholdene er nå blitt så kritiske at den verdensvide kirke må reagere, slik vi gjorde mot de kirkene som i sin tid støttet apartheidideologien og begrunnet den teologisk. «Nå handler det om den kristne tros integritet», så en kristen palestiner nylig til meg.
Vi vet ikke hvordan verden ser ut i september, men Kirkeuka for fred vil markeres som planlagt i tidsrommet 20. – 27. september. Kanskje må det bli digitale arrangement. Uansett er det sikkert at palestinerne, kristne som andre, trenger våre bønner, vår solidaritet og vårt engasjement.

Berit Hagen Agøy
Internasjonal direktør i Kirkerådet/Mellomkirkelig råd

Foto: Mara Saxegaard

Populære innlegg fra denne bloggen

Program for Kirkeuka for fred 2019!

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019