Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2020

Ikke glem oss

Bilde
«Ikke glem oss!». Denne klare oppfordringen kommer fra våre kristne søstre og brødre i Palestina. De opplever at verdenssamfunnet svikter dem. Krigen i Syria, flyktningkrisen i Midtøsten, og nå koronapandemien, har skygget for hva som skjer i Israel og Palestina.
Mange er i ferd med å gå lei av Israel-Palestina-konflikten. Israelske myndigheters planer om å annektere deler av Vestbredden, blir møtt med verbale protester, men lite annet, fra vestlige statsledere. Den folkerettsstridige okkupasjonen står i fare for å bli normalisert og akseptert av verdenssamfunnet. Man trekker på skuldrene av Israels manglende respekt for internasjonal lov, men også av palestinske myndigheters manglende demokratiske legitimitet. Tostatsløsningen er det få som tror på lenger, og vi ser tendenser til en enstatsløsning som utvikler seg i retning av et apartheid-lignende samfunn med adskilte boområder og differensierte rettigheter ut fra gruppetilhørighet. Dette fører mot en katastrofe. Ikke bare for pale…