Forbønner - Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2018


Gjennom Kirkeuka for fred inviterer kirker i Palestina og Israel oss til å være med dem i bønn om fred.

Se forslag til forbønnsledd (nynorsk og bokmål) og salmeforslag som kan brukes i en gudstjeneste eller en kveldssamling. Last dem ned HER. Se også bønner fra Kirkenes Verdensråd på de siste to sidene HER.

(Forbønnsforslag utformet av Estrid Hessellund og Sindre Eide)NYNORSK:

* Gje fornya håp om fred blant palestinske born og unge som har vakse opp i konflikt og okkupasjon. Hjelp dei til å sjå at bruk av vald er ein blindveg.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

* Gje unge israelarar vilje og forstand til å sjå dei unge palestinske naboane sine som medmenneske, ikkje som truande fiendar. Hjelp dei til å sjå at bruk av vald er ein blindveg.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

* Gje unge palestinarar og israelarar styrke og mot til å kjempe saman for fred og forsoning.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

* Gje norske styresmakter mot og vilje til å intensivere innsatsen for ei rettferdig løysing mellom israelarar og palestinarar.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

* Hjelp oss, som forsamlingar og einskildpersonar, til å stå saman med palestinarar og israelearar i arbeidet for fred og likeverd med ikkjevaldelege midlar.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019