Forbønner - Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2017


Gjennom Kirkeuka for fred inviterer kirker i Palestina og Israel oss til å være med dem i bønn om fred.

Her er forslag til forbønnsledd som kan brukes i en gudstjeneste eller en kveldssamling:
(Forbønnsforslag utformet av Estrid Hessellund og Sindre Eide)

* Gi fornyet håp om fred blant de palestinske barn og unge som har vokst opp i konflikt og okkupasjon. Hjelp dem til å innse at bruk av vold er en blindvei.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

* Gi unge israelere vilje og forstand til å se sine unge palestinske naboer som medmennesker, ikke som truende fiender. Hjelp dem til å innse at bruk av vold er en blindvei.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

* Gi unge palestinere og israelere styrke og mot til å kjempe sammen for fred og forsoning.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

* Gi norske myndigheter mot og vilje til å intensivere innsatsen for en rettferdig løsning mellom israelere og palestinere.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

* Hjelp oss, som menigheter og enkeltpersoner, til å stå sammen med palestinere og israelere i arbeidet for fred og likeverd med ikkevoldelige midler.
Gud, vi ber / Det ber vi deg om, Gud.

Mer utfyllende liturgiforslag fra Kirkenes Verdensråd finnes her.