Datoer for Kirkeuka 2017

Årets Kirkeuke for fred i Palestina og Israel holdes i tidsrommet 24. september - 1. oktober 2017

TEMA:
UNGE STEMMER MOT OKKUPASJON

I år legger Kirkeuka spesiell vekt på barns og ungdoms situasjon. Flere generasjoner unge palestinere har vokst opp i konflikt og okkupasjon. For mange er håpet om fred i ferd med å svinne hen. Noen tyr til desperate handlinger som bidrar til å øke voldsspiralen.

Samtidig har israelsk ungdom vokst opp med okkupasjon som en normaltilstand. Mange lever i et oppvekst- og utdanningsmiljø der vold og makt sees på som eneste vei til sikkerhet. Mange ungdommer har tjenestegjort på Vestbredden under sin verneplikt og lært å håndtere palestinere utelukkende som en truende fiende. Også dette bidrar til å øke fremmedgjøring og voldsbruk.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ønsker å formidle palestinske og israelske ungdommers ønske om å få leve i fred og trygghet. Bruk av vold er en blindvei. En bedre framtid er en framtid som er mindre militarisert og hvor muligheten til å bestemme over eget liv er reell.

GJESTER: Vi håper å kunne invitere gjester fra begge sider av konflikten- som begge vil ha en snarlig slutt på okkupasjonen med en robust og rettferdig løsning.

LOKALE ARRANGEMENT: Vi oppfordrer menigheter, foreninger og grupper til også i år å markere Kirkeuka lokalt på ulike måter - ikke minst siden det har gått femti år med okkupasjon og fordi dette kommer til å bli markert også internasjonalt.

KOORDINERINGSGRUPPA: Koordineringsgruppa vil legge til rette og støtte opp under lokale arrangementer med materiell, hjelp til mediehåndtering og eventuelt med gjester som kan delta på arrangementer.

Populære innlegg fra denne bloggen