Datoer for Kirkeuka 2017

Årets Kirkeuke for fred i Palestina og Israel holdes i tidsrommet 24. september - 1. oktober 2017

TEMA:
UNGE STEMMER MOT OKKUPASJON

I år legger Kirkeuka spesiell vekt på barns og ungdoms situasjon. Flere generasjoner unge palestinere har vokst opp i konflikt og okkupasjon. For mange er håpet om fred i ferd med å svinne hen. Noen tyr til desperate handlinger som bidrar til å øke voldsspiralen.

Samtidig har israelsk ungdom vokst opp med okkupasjon som en normaltilstand. Mange lever i et oppvekst- og utdanningsmiljø der vold og makt sees på som eneste vei til sikkerhet. Mange ungdommer har tjenestegjort på Vestbredden under sin verneplikt og lært å håndtere palestinere utelukkende som en truende fiende. Også dette bidrar til å øke fremmedgjøring og voldsbruk.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ønsker å formidle palestinske og israelske ungdommers ønske om å få leve i fred og trygghet. Bruk av vold er en blindvei. En bedre framtid er en framtid som er mindre militarisert og hvor muligheten til å bestemme over eget liv er reell.

GJESTER: Vi håper å kunne invitere gjester fra begge sider av konflikten- som begge vil ha en snarlig slutt på okkupasjonen med en robust og rettferdig løsning.

LOKALE ARRANGEMENT: Vi oppfordrer menigheter, foreninger og grupper til også i år å markere Kirkeuka lokalt på ulike måter - ikke minst siden det har gått femti år med okkupasjon og fordi dette kommer til å bli markert også internasjonalt.

KOORDINERINGSGRUPPA: Koordineringsgruppa vil legge til rette og støtte opp under lokale arrangementer med materiell, hjelp til mediehåndtering og eventuelt med gjester som kan delta på arrangementer.

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019