Program for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2016


AKERSHUS

Søndag, 18. september 2016, kl 19.00
Åpning av fotoutstillingen «Bønn mot muren» og kveldsmesse
 
Sted: Asker kirke, Asker
Dørene åpner kl 18.00, kveldsmesse kl 20.00
m/ Ryan Rodrick Beiler, Kristin Gunleiksrud Raaum, Sigrun Møgedal,Thor-Arne Prøis og Tor Øystein Vaaland 
Arr: Asker menighet og Asker kirkeakademi
Kontakt: Frøydis Indgjerdingen, froydisi@kirkeakademiene.no 
Mer info her

Tirsdag, 20. september - fredag, 23. september, kl 10.00-14.00
Åpen kirke med fotoutstillingen «Bønn mot muren»
 
Sted: Asker kirke, Asker
Skoleklasser er velkommen på besøk
Kontakt: Tor Øystein Vaaland, tor.oystein.vaaland@asker.kirken.no

Mer info her 

Tirsdag, 20. september 2016, kl 19.15
Bygg fred, ikke murer
 
Sted: Kulturkafeen, Årnes
m/ Arne Næss-Holm, Kirkens Nødhjelp
Arr: Årnes menighet og vennskapsforeningen Nes-Jayyous
Kontakt: Trond Pedersen, trond@online.no


Onsdag, 21. september 2016, kl 19.00
Seminar: Forfølges de kristne i Midtøsten i vår tid?
 
Sted: Helgerud kirke, Bærum
Professor i Midtøstenstudier Berit S. Thorbjørnsrud gir en innføring i kristnes situasjon i Midtøsten i dag. 18.30-18.50 Bibelquiz. Inngang kr.50. Enkel servering.
Arr: Seminarutvalget i Helgerud menighet
Kontakt: Margrete Telhaug, kapellan@helgerud-menighet.no 

Onsdag, 21. september 2016, kl 19.00-20.30
«Bønn mot muren»
 
Sted: Asker kirke, Asker
Ryan Rodrick Beiler presenterer fotoutstillingen i samtale med sokneprest Tor Øystein Vaaland.
Foredrag ved Thor-Arne Prøis, som deler erfaringer og bilder fra et ferskt opphold som ledsager på Vestbredden. 
Kontakt: Tor Øystein Vaaland, tor.oystein.vaaland@asker.kirken.no

Mer info her

Søndag, 25. september 2016, kl 11.00
Internasjonal messe ved Tor Øystein Vaaland
 
Sted: Asker kirke, Asker
Gospelkoret Back in Business medvirker. Radiooverføres direkte i NRK P1. Møt opp i god tid!
Arr: Asker menighet.
Kontakt: Tor Øystein Vaaland, Tor.Oystein.Vaaland@asker.kirken.no

Søndag, 25. september 2016, kl 11.00
Øyenvitneskildring under gudtjenesten
Sted: Siggerud kirke, Ski
Vi vil gjennom bønn, preken og syndsbekjennelse vektlegge årets tema i Kirkeuka for fred. På kirkekaffen vil Odd Rusten (politi) vise bilder og fortelle om sine opplevelser som observatør i Hebron. 
Arr: Siggerud menighetsråd
Kontakt: Tom Egil Nordengen, tom@ski.kirken.no


OSLO


Onsdag, 14. september 2016, kl 19:30
Midtøstenforum: Foredrag om “Øyne i Gaza”, før det åpnes for spørsmål og samtale.

Sted: Uranienborg kirke, Oslo 
m/ Erik Fosse
Arrangementet er et samarbeid med Uranienborg menighet og er gratis. Det blir enkel servering og salg av våre håndlagde produkter fra Betlehem.
Kontakt: Eirik Mills
Mer info her


Søndag, 18. september 2016, kl 11.00
Gudstjeneste og kirkekaffe
 
Sted: Nordberg kirke, Oslo 
Kapellan Gunnhild Hermstad Nordgaard og Helge Kjøllesdal skal markere Kirkeukas tema i selve gudstjenesten 18. september gjennom intervju, forbønner og valg av salmer. Under kirkekaffen skal kortversjonen av filmen om de to kvinnene som forteller om livet i skyggen av muren vises og Helge Kjøllesdal skal svare på spørsmål og innspill fra deltakerne.
Arr: Nordberg menighet
Kontakt: Helge Kjøllesdal, helge.kjollesdal@gmail.com

Søndag, 18. september 2016, kl 11.00
Gudstjeneste som markerer starten på Kirkeuka.
 
Sted: Røa kirke, Oslo 
m/ Hans Morten Haugen (leder av Sabeel Norge). Ofring til Sabeel.
Arr: Røa menighet
Kontakt: Maria Skjerdingstad, mp943@kirken.no

Onsdag, 21.september 2016, kl 19.00
Menighetskveld: Bygg fred, ikke murer
Religionenes og religionsdialogens betydning i fredsskapende arbeid.
 
Sted: Torshov Kirke, Oslo
m/ Anne Hege Grung
Arr: Jerusalemkomiteen i Torshov og Lilleborg menighet
Kontakt: Eli Djupvik, ed549(a)kirken.no
Mer info her


Torsdag, 22. september 2016, kl 19.00
Foredrag om fred i Palestina og Israel, med enkel servering
 
Sted: Amaldhus, Majorstua, Oslo 
m/ Thor-Arne Prøis (tidligere ledsager)
Kontakt: Eirik Mills
Mer info her


Søndag, 25. september 2016, kl 11.00
Solidaritetsmesse for rettferdig fred i Israel og Palestina
Sted: Kampen kirke, Oslo
m/ Prest Marit Skjeggestad og diakon Nina Berger. Musikk ved Geko Fattal (lutt), Tebrisli Rza (stemme, magisk), Erlend Magnus Barratt-Due (klarinett) og Colin Smith (orgel). Musikk ved Geko Fattal (lutt), Tebrisli (vokal) og Magnus Barrat-Due (klarinett).  Ingrid Stolpestad deler erfaringer fra Hebron-området.  Nattverd og kirkekaffe.  Ofring til Sabeels venner.
Arr: Kampen menighet
Kontakt: Liv Ødemark-Bocek, post.kampen.oslo@kirken.no 

Seinere på høsten...

Onsdag, 12. oktober 2016, kl 19:30
Midtøstenforum: Kristne i Israel – messianske jøder og kristne palestinere
 
Sted: Uranienborg kirke, Oslo
m/ Oslo-biskop, Ole Christian Kvarme
Arr: Uranienborg menighet
Kontakt: Eirik Mills
Mer info her

Onsdag, 16. november 2016, kl 19:30
Midtøstenforum: “Armageddon Halleluja! Møter med politisk kristendom”

Sted: Uranienborg kirke, Oslo
m/ Dag Hoel
Arr: Uranienborg menighet 

Kontakt: Eirik Mills
Mer info her


TRONDHEIM

Tirsdag, 20. september, kl 12:00
Lunsjkonsert: Bygg fred ikke murer- allsang og historier

Sted: Vår Frue kirke, Trondheim
m/ Fruens kor, Runa Svare, Christine Goedecke, sokneprest Bodil Slørdal og ledsager Lise Martinussen
Kontakt: Lise Martinussen, Lise.Martinussen@nca.no
Mer info her

Tirsdag, 20. september 2016, kl 17.00
Vennskapsmiddag, med prest Imad Haddad (Evangelical Lutheran Church of Hope i Ramallah)

Sted: Byåsen kirke, Trondheim
Pastor Haddad vil fortelle om menigheten i Ramallah og deres situasjon. For at vi skal kunne beregne hvor mye mat vi skal lage send påmelding til cw624@kirken.no innen 20.sept, kl10.00.
Arr: Byåsen menighet
Kontakt: Camilla Winsnes, cw624@kirken.no

Tirsdag, 20. september 2016, kl 19:30
Bygg fred, ikke murer

Sted: Hoeggen kirke, Trondheim
m/ Lise Martinussen og Kristian Ellinggard, som begge har vært Ledsagere i Kirkenes verdensråd sitt program EAPPI vil fortelle om sine opplevelser og erfaringer.
Arr: St. Olav kirkeakademi
Kontakt: Gullaug Lereim Dybdahl, gullaug.dybdahl@gmail.com

Onsdag, 21. september 2016, kl 10:00-13:00
Temalunsj for ansatte i Nidaros bispedømme: Bygg fred, ikke murer

Sted: Erkebispegården, Trondheim
Påmelding kreves og kan sendes til Lise.Martinussen@nca.no
m/ Marianne H. Brekken, Einar Vegge og Lise Martinussen
Arr: Nidaros bispedømmeråd og Kirkens Nødhjelp
Kontakt: Lise Martinussen, Lise.Martinussen@nca.no


Onsdag, 21. september 2016, kl 19.00
Studentaften: Fred i Palestina og Israel

Sted: Singsakerbakken 13, Trondheim  
Trondheim kristelige studentforbund ønsker å sparke igang en ny utveksling til Palestina. Vi har kontakt med Palestinas kristelige studentforbund og har jevnlig kontakt med dem. Derfor ønsker vi å informere om dette arbeide, skape interesse for arbeidet og forhåpentligvis finne folk som er interessert i å være med på en utveksling til Palestina i 2017.
m/ Kristian Ellinggard, som har vært ledsager i Kirkenes verdensråds Ledsagerprogram i Palestina og Israel
Arr: Trondheim kristelige studentforbund
Kontakt: Ingvild Yrke, trondheimsforbundet(a)gmail.com
 

Søndag, 25. september 2016, kl 11.00
Temagudstjeneste under Kirkeuka for fred i Israel og Palestina
Sted: Lademoen kirke, Trondheim
m/ Stein Ellinggard og Lise Martinussen
arr: Lademoen menighet
Kontakt:  Stein Ellinggard, SE778@kirken.no

Seinere på høsten:

Torsdag 29. september, kl 20.00
Mikkelsmesskonsert - bygg fred, ikke murer
Sted: Byneset kirke, Trondheim
Fortellinger, sanger og musikk fra Israel og Palestina
m/ Lise Martinussen (ledsager i Kirkenes Verdensråd), Sokneprest Sveinung Enstad, Kantor Christine Goedecke, Kor og instrumentalister 
Kontakt: Christine Goedecke, goedeckebyneset@gmail.com

TROMSØ
 

Tirsdag, 20. september 2016, kl 19:30
Temakveld i bispegården, «Bygg fred, ikke murer»

Sted: Tromsø bispegård, Haakon VIIs gate 5, Tromsø
m/ Hilda Kristine Hanssen fra Kirkens Nødhjelp, som vil fortelle om sine opplevelser som øyenvitne i Palestina/ Israel da hun deltok på Ledsagerprogrammet i regi av Kirkenes verdensråd. Spørsmål og samtale. Enkel bevertning.
Arr: Nord-Hålogaland bispedømme, Tromsø Kirkeakademi, Kirkens Nødhjelp, Tromsø Domkirke, Norges Kristelige Studentforbund
Kontakt: Jon Marius Kobro Hammer, jh492@kirken.no

Onsdag, 21. september 2016, kl 19.00
Økumenisk førbønnsgudstjeneste for Israel og Palestina

Sted: Tromsø domkirke, Tromsø
Biskop Olav Øygard leder en økumenisk forbønnsgudstjeneste i Tromsø domkirke onsdag 21. september kl.19.00. Gudstjenesten vil gi rom for bønn om fred for Palestina og Israel, under overskriften «Bygg fred, ikke murer». Ulike stemmer vil komme til uttrykk under gudstjenesten. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Arrangementet skjer i samarbeid med Tromsø kirkeakademi.
Arr: Tromsø domkirke, Nord-Hålogaland bispedømme, Tromsø Kirkeakademi, Kirkens Nødhjelp
Kontakt: Jill Kjølaas Sæterbø, jill.saterbo@kirken.tromso.no 


SVALBARD

Tirsdag, 20. september 2016, kl 19.00
Kveldsmesse over tema «Bygg fred, ikke murer», med samtale og vafler

Sted: Svalbard kirke
m/ sokneprest Leif Magne Helgesen
Kontakt: Leif Magne Helgesen, prest@svalbardkirke.no

Søndag, 25. september 2016, kl 11.00
Gudstjeneste med fokus på fred i Palestina og Israel

Sted: Svalbard kirke
m/ sokneprest Leif Magne Helgesen
Arr: Svalbard kirke
Kontakt: Leif Magne Helgesen, prest@svalbardkirke.no


BODØ

Torsdag, 22. september 2016 kl 18.00
Temakveld: Kirkeuka for fred
Sted: Rønvik kirke, Bodø
Regionkoordinator for Kirkens Nødhjelp i Nord-Norge, Hilda Kristine Hanssen forteller fra sine erfaringer som ledsager i Midtøsten.
m/ Respons fra leder i Kirkerådet Kristin G Raaum, leder i mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl, sokneprest og tidligere ledsager Dirk Gieselmann, sokneprest Gjermund Gryt
.
Arr: Sør-Hålogaland bispedømme sitt ungdomsråd, i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, Nordland KFUK-KFUM og Bodø kirkeakademi
Kontakt: Torkel Irgens, ti886@kirken.no


LOFOTEN

Onsdag, 21. september 2016, kl 18.00
Seminar: Bygg fred, ikke murer
Sted: Kabelvåg menighetshus, Kabelvåg
m/ Regionskontakt i Kirkens Nødhjelp Hilda Kristine Hanssen forteller om sine erfaringer i ledsagerprogrammet i Kirkenes verdensråd 
Arr:  Lofoten kirkeakademi
Kontakt:  Kristine Sandmæl, prost@lofotkatedralen.no

BERGEN

Mandag, 19. september 2016, kl 19:00
Fortellinger fra ledsagere

Sted: St. Jakob kirke / Jakobsalen, Jonas Reins gate 2, Bergen
En spennende kveld med historier og erfaringer fra norske ledsagere til Øst-Jerusalem og Vestbredden. 
Lars Håberg sin utstilling "Unfortunately, it was Paradise" henger også i lokalet.
Arr: St. Jakob menighet

Tirsdag, 20. september 2016, kl 18:00
Fotoutstilling: "Unfortunately, it was Paradise" av Lars Håberg
 
Sted: St. Jakob kirke / Jakobsalen, Jonas Reins gate 2, Bergen
Arr: St. Jakob menighet

ØSTFOLD


Seinere på høsten...

Fredag 28. oktober - lørdag 29. oktober: Vennskapsbyseminar
Vennskapsbyseminar for vennskapsgrupper som har forbindelser med palestinske byer og kommuner.
 
Sted: Sarpsborg
Foredrag ved Hans Morten Haugen (professor i internasjonal diakoni og leder av Sabeels venner i Norge), Nils Butenschøn (professor i statsvitenskap ved norsk senter for menneskerettigheter), Viola Raheb (Palestiner fra Betlehem og konsulent/rådgiver på universitetet i Wien inne utviklingsarbeid og interkulturell dialog), Odd Karsten Tveit (forfatter og tidligere Midtøsten korrespondent).
Påmeldingsfrist 10. oktober. Seminaravgift: 500 kr for begge dagene, 250 kr for en dag.
Arrangør: Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem
Kontakt: Fredrik Lied, fredrik.lied@sarpsborg.com

Søndag, 20. november 2016, kl 19.00
Sanggudstjeneste «Syng håp»: Bønn om rettferdig fred i Palestina og Israel.
 
Sted: Mysen kirke, Eidsberg
m/ Mysen damekor m/ dirigent Vidar Hansen, Solist Renate Gjerløw Larsen, Sindre Eide og Estrid Hessellund, Willem Wilschut, Solfrid Leinebø Seljås m fl.
Arr.: Eidsberg menighet
Kontakt: Solfrid Leinebø Seljås, solfrid.helen.leinebo.seljas@eidsberg.kommune.no

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019