Invitasjon til å markere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, 20.-27. september 2015

Vi inviterer alle menigheter og kirkelige aktører til å være med og markere Kirkeuka lokalt. Vi håper ressursene kan være til inspirasjon til lokale arrangement, for eksempel i form av forbønn under søndagsgudstjenesten 20. eller 27. september, en film- og dialogkveld, eller andre kreative markeringer. Bruk gjerne eksisterende møtepunkt – gudstjenester, møter, foreningskvelder og mer – eller se om dere vil lage et eget arrangement. Målet er å unngå steile fronter og polariserte debatter, og skape trygge rom hvor mennesker kan utfordres, inspireres og engasjeres.

Informasjon og ressurser legges ut fortløpende på den norske hjemmesiden for Kirkeuka www.kirkeukaforfred.no og på Facebook-siden www.facebook.com/kirkeuka. Meld gjerne inn hva som skjer lokalt via nettsidene eller Facebook.Invitasjon til å markere Kirkeuka 2015 (Den norske kirke)

(PDF)

Invitasjon til å markere Kirkeuka 2015

(PDF)

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019