Innlegg

Viser innlegg fra april, 2015

Invitasjon til å markere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, 20.-27. september 2015

Bilde
Vi inviterer alle menigheter og kirkelige aktører til å være med og markere Kirkeuka lokalt. Vi håper ressursene kan være til inspirasjon til lokale arrangement, for eksempel i form av forbønn under søndagsgudstjenesten 20. eller 27. september, en film- og dialogkveld, eller andre kreative markeringer. Bruk gjerne eksisterende møtepunkt – gudstjenester, møter, foreningskvelder og mer – eller se om dere vil lage et eget arrangement. Målet er å unngå steile fronter og polariserte debatter, og skape trygge rom hvor mennesker kan utfordres, inspireres og engasjeres.

Informasjon og ressurser legges ut fortløpende på den norske hjemmesiden for Kirkeuka www.kirkeukaforfred.no og på Facebook-siden www.facebook.com/kirkeuka. Meld gjerne inn hva som skjer lokalt via nettsidene eller Facebook.Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2015

Bilde
NÅR OG HVOR SKJER DET?
Kirkeuka arrangeres i år fra 20.-27. september. Kirkeuka markeres av kirker og kirkelige organisasjoner i mange land rundt om i verden.
TEMA FOR KIRKEUKA 2015 Kirkeuka for fred 2015 har tema "Muren". Vi utfordres til å høre og forstå hva som skjer "på bakken" i Palestina og i Israel. Vi inviteres til å høre på palestinske og israelske fredsstemmer som forteller om hva mur og separasjon gjør med deres egne samfunn, og med deres opplevelse av "de andre". Vi ønsker at Kirkeuka i Norge skal skape rom for dialog og fornyet forståelse av menneskers liv i Palestina og Israel.

Mer informasjon kommer snart!