- Vi kan leve sammen

"Vi kan ikke bare ønske at fred skal komme; vi må jobbe hardt for å skape et miljø hvor fred kan blomstre"

Intervju med Rifat Odeh Kassis 
Av Cecilie Linn Holtan
Rifat Odeh Kassis er palestinsk kristen fra Bethlehem-området.
Han leder den palestinske seksjonen i Defence for Children International
og den regionale seksjonen for Midtøsten og Nord-Afrika.
Kassis var en av drivkreftene og forfatterne bak det palestinske
Kairosdokumentet, og har vært koordinator for
Kairos Palestine Movement  siden det ble dannet. 

Han har publisert to bøker (inkludert “Kairos for Palestine”, 2011), 
flere artikler på ulike temaer og medvirket til over 12 bøker.

Rifat Kassis kommer til Norge under Kirkeuka for fred
i Palestina og Israel, 21.-28. september.
Se programsiden for å se hvor du kan treffe ham i løpet av uka.


Hvorfor synes du selv det er viktig å være en pådriver for fred mellom Israel og Palestina? 

- Jeg tror et hvert menneske søker etter fred, ikke bare oss i Det Hellige Land. Men vi kan ikke bare ønske at fred skal komme; vi må jobbe hardt for å skape et miljø hvor fred kan blomstre. I vårt tilfelle i Palestina og Israel , er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre - for å aktivt støtte et miljø hvor fred kan blomstre - å ende okkupasjonen. Konflikten og den militære okkupasjonen påvirker nåtiden og fremtiden for alle mennesker i regionen. Vi kan ikke forbli nøytrale til dette. Ellers overlater vi til politikerne å løse det i henhold til sine egne interesser, eller til ekstremister å kapre situasjonen til sine egne politiske fordeler. Vi trenger å jobbe sammen med folk av tro og god vilje, som kjemper for å sikre en etisk stemme inn i samtalen, og som aktivt arbeider for å skape en atmosfære hvor fred kan blomstre for begge sider. 

Hvordan finner du kraften og troen på at en rettferdig fred er mulig? 

- Når jeg ser på barnebarna mine og andre barn i regionen. Derfra får jeg styrken min. Familien og jeg har tatt en beslutning om å fortsette å bo og leve i dette området, til tross for de utfordringene vi står overfor daglig. Dette er hjemmet vårt og vi må sikre at våre barn og barnebarn kan vokse opp i en verden med varig, rettferdig fred. Det andre stedet jeg finner troen på at fred er mulig, er fra folk rundt om i verden, Norge og andre steder, som har forpliktet seg til å løfte stemmene til marginaliserte mennesker. Å vite at vi ikke er alene, å vite at det er folk som bryr seg - det er derfra jeg får min personlige styrke til å fortsette å kjempe for fred. 

Hvordan kan vi alle - israelere, palestinere, nordmenn og andre – sammen arbeide for å redusere frykten og fortvilelsen mellom de to involverte partene? 

- For fem år siden, da vi lanserte Kairos Palestina-dokument, anerkjente vi at vi - palestinere og israelere - enten alle vil leve i fred sammen, eller vi vil alle lide på grunn av mangelen på en rettferdig fred for begge befolkningene. Det vil aldri være slik at bare én befolkning kan få kjempe for fred, mens den andre bor i undertrykkelse. Vår framtid og deres fremtid er ett. Enten en syklus av vold som ødelegger oss begge, eller en fred som vil gagne oss begge. Vi kan leve sammen, og vi kan overvinne frykt og fortvilelse. Utgangspunktet er en slutt på okkupasjonen og å gi palestinerne sine fulle rettigheter. Vi - palestinere, israelere, nordmenn, og mennesker over hele verden - trenger å være tydelige i vokabularet vårt. Det er en okkupasjon og undertrykkelse, og det ingen etisk begrunnelse for denne undertrykkelsen. I det øyeblikket vi er enige i dette, så alt er mulig, og vi kan alle innrette oss sammen. Nå er det en mulighet for dette.


Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019