- Vi har plikt til å kjempe for fred og rettferdighet

"Troen på det ukrenkelige menneskeverdet står sterkt"


Intervju med Tora Bøhler Monsrud
Av Cecilie Linn Holtan
Tora Bøhler Monsrud ble i
september valgt til leder i
Norges Kristelige Studentforbund.

Tora Bøhler Monsrud ble i september valgt til leder i Norges Kristelige Studentforbund (NKS). Forbundet er en av de kirkelige organisasjonene som i Norge er med å arrangere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Gjennom Kirkeuka vil NKS støtte konstruktive, ikke-voldelige bidrag for at okkupasjonen av Palestina kan ta slutt.

Hvor finner du kraften og troen på at en rettferdig fred er mulig?

- Kraften og troen på at en rettferdig fred er mulig, finner jeg gjennom samtaler med de unge palestinerne vi har møtt i vårt samarbeid med PYEM (Palestine Youth Ecumenical Movement) og andre. Til tross for så mye motgang, vonde opplevelser og håpløsheten knyttet til at historien gjentar seg gang på gang, både i generasjoner og fra år til år, ser de likevel et håp om fred og tror på ikke-voldelig motstand.

Hvordan kan vi alle - israelere, palestinere, nordmenn og andre – sammen arbeide for å redusere frykten og fortvilelsen mellom de to involverte partene?

- Vi kan alle, i den grad vi klarer det, være med på å åpne for dialog i trygge omgivelser. Å forstå, i hvert fall å prøve å forstå, hverandres frykt og opplevelser tror jeg er essensielt for at det skal kunne finnes håp om en varig fred.

Hvorfor synes du selv det er viktig å være en pådriver for fred mellom Israel og Palestina?

- I Norges Kristelige Studentforbund (NKS) mener vi at vi har en plikt til å kjempe for fred og rettferdighet, og troen på det ukrenkelige menneskeverdet står sterkt. Et engasjement i det internasjonale bilde kan gi håp for de som er i midt i denne vanskelige hverdagen fylt med usikkerhet og frykt, og kan være med på å påvirke og motivere andre aktører til å arbeide for fred.


Norges Kristelige Studentforbund har hatt @Forbundshelg2014 med besøk fra 
Palestine Youth Ecumenical Movement. Blant temaene de snakket om var hverdagsliv i Palestina, 
vår respons til Kairos: A Moment of Truth, og boikott, deinvesteringer og sanksjoner.

Forbundet er en av medarrangørene av Kirkeuka for fred.
Foto: Torkil Hvidsten


Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019