Programmet er klart!

 http://www.karibu.no/upload/kirkeuka/2014/Kirkeuka%20program%202014.pdf

-- Vi ber om medmenneskelig behandling og rettferdighet for alle, for vi er alle Guds barn.

Slik ber kirkeledere i Jerusalem, i årets Jerusalembønn.
Mer enn noen gang trengs håpet om fred i Palestina og Israel.

Årets Kirkeuke for fred i Palestina og Israel er en invitasjon til å være med på å styrke håpet.
Håp om fred, på tross av krig.
Håp om rettferdighet, på tross av urett.

Programmet for uka 21.-28.september er klart -- finn det her.
I forskjellige byer i Norge inviteres det til samtale, til bønn og til handling.
To fredsstemmer - Rifat Kassis (Kairos Palestina) og Yonatan Shapira (israelsk freds- og menneskerettighetsaktivist) - er særlig invitert til å dele erfaringer og utfordringer.

ressurssidene kan du lese mer om hvordan du kan være med og be for, opplyse om og være pådriver for rettferdig fred.

God Kirkeuke for fred!