Gi rom til menneskeverdet

“Vi kan ikke sitte og se på at mennesker systematisk ødelegger hverandre og bryter ned Guds fredsvisjon”


Intervju med Atle Sommerfeldt
Av Cecilie Linn Holtan

Atle Sommerfeldt er biskop i Borg bispedømme, og har publisert flere artikler om kirkens samfunnsmessige ansvar. Før Sommerfeldt ble vigslet til biskop i 2012, var han i atten år generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Sommerfeldt har også vært generalsekretær i Botswana Christian Council, generalsekretær i Mellomkirkelig råd og prest i Oslo bispedømme

Hvorfor synes du selv det er viktig å være en pådriver for fred mellom Israel og Palestina? 

- Konflikten og undertrykkelsen i Det hellige land bryter ned menneskene der, og ødelegger deres fremtid. Vi kan ikke sitte og se på at mennesker systematisk ødelegger hverandre og bryter ned Guds fredsvisjon for Jerusalem og alle folk. 

Hvor finner du kraften og troen på at en rettferdig fred er mulig? 

- Kraften til å arbeide for fred og rettferdighet finner jeg i den kristne troens kjerne, som er at Gud involverer seg i menneskenes liv og i dåpen har invitert meg til å delta i Den korsfestede og oppstandnes kamp mot ondskap og ødeleggelse. Dåpen og nattverden viser meg Guds visjon for menneskene – som betyr menneskers verd, rett til å leve i fred, høste fruktene av sine henders gjerninger og plikt til å dele goder med andre. 

Hvordan kan vi alle – israelere, palestinere, nordmenn og andre – sammen arbeide for å redusere frykten og fortvilelsen mellom de to involverte partene? 

- Det aller viktigste er at vi anerkjenner alles likeverdige mennneskeverd og aksepterer at alle aktører med vesentlig folkelig støtte, må være en del av løsningen. Dernest må vi som nordmenn bidra til å bygge ned fordommer og gi rom for ulike røster. Særlig trenger vi de alternative freds- og menneskerettighetsrøstene fra Israel bedre representert i den norske offentligheten. For Kirken er det særlig viktig å markere avstand til de bevegelsene med kristent innslag som hevder at striden i Det hellige land er en del av endetidens kriger.

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019