Framover som støttespillere

"Jeg har et ansvar for å bruke fornuft, kunnskap og medmenneskelighet inn i en virkelighet jeg har valgt å være en del av”

Intervju med Anne Sender
Av Cecilie Linn Holtan

Anne Sender var i 2005 til 2011 forstander for Det mosaiske trossamfunn i Oslo. I 2013 ble hennes bok Vår jødiske reise utgitt, og Sender ble samme år tildelt Brobyggerprisen. I år fikk hun Fritt Ords Pris for å ha løftet frem den jødiske minoritetens historie i Norge og for i en årrekke å ha arbeidet mot antisemittiske holdninger. Sender har også arbeidet for Flyktningehjelpen i Sudan og som våpenhvileobservatør i Sri Lanka Monitoring Mission på Sri Lanka.

Hvorfor synes du selv det er viktig å være en pådriver for fred mellom Israel og Palestina?

- Det mosaiske trossamfunn og Den norske kirke ved Mellomkirkelig råd ble i fjor medlem av International Council for Christians and Jews. Ett av deres basisdokumenter heter "If you believe in a living God you have to have hope", et uttrykk først brukt av den palestinske biskopen Munib Younan, tror jeg. Det kan jeg slutte meg til.

Hvordan finner du kraften og troen på at en rettferdig fred er mulig?

- Ved å bryte sirkelen av demonisering, at partene i konflikten lærer om den partneren de skal skape fred med, omtaler dem som naboer og støttespillere i hverandres utvikling – oppover i spiralen. Ikke ved å se bakover og utpeke den ene kun som overgriper, og den andre som passivt offer i en evig sirkel.

Hvordan kan vi alle - israelere, palestinere, nordmenn og andre - samme arbeide for å redusere frykt og fortvilelse mellom de to involverte partene?

- Jeg har jødiske barn med en sterk historie i sin identitet, den vil jeg bidra til å gjøre trygg og stolt om de bor her eller der. Alle barn fortjener det. Jeg har et ansvar for å bruke fornuft, kunnskap og medmenneskelighet inn i en virkelighet jeg har valgt å være en del av.

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019