Forbønner, Kirkeuka


Her er forslag til forbønner som kan brukes under gudstjenester eller andakter i løpet av Kirkeuka: 

NYNORSK
Bøner i samband med gudstenester i Kyrkjeveka 2014
:

SAMLINGSBØN
Gode Gud, takk for at du ved din heilage Ande på nytt samlar oss i di kyrkje. Vi kjem fram for deg, du vårt opphav, vår frelse og vårt håp. I desse tider ber vi på sterke bilete frå all smerte og redsle som rammar menneske i alle aldrar. Vi ber for dei som opplever undertrykking og krigshandlingar i Midtausten, Afrika og Aust-Europa. Lat ditt ord og ditt lys skine her med oss og alle stader, så vi ikkje blir motlause, men får kjenne krafta i din kjærleik, ved Jesus Kristus. Amen.

FORBØNSLEDD – UNDER KYRKJEVEKA (med element frå Forbøn 4, Den norske kyrkja)
Vi ber for folket i Israel og Palestina. Lat urett, hat og vald vike for rettferd, fred og forsoning. Vi ber særleg om at folkeretten får styre utviklinga i området, at det blir slutt på kollektiv straff og angrep på uskuldige, og at verken born eller vaksne blir røva for sin fridom utan lov og dom. Du har kalla oss til å vere di kyrkje. Hjelp oss alle, kvar på vår stad, til å kjempe mot undertrykking og urett. Du viser oss vegen vi skal gå. Velsign oss med vilje og kraft til å gå han. Det ber vi deg om, Gud.

FORBØNSLEDD – MEIR GENERELT (Med element frå Forbøn 4, Den norske kyrkja)
Far i himmelen. Du kjenner oss og elskar oss. Lær oss å ta vare på kvarandre og alt det du har skapt. Ver hos alle som lid på grunn av uforstand og vondskap. Vi ber særleg for folket i Israel og Palestina, at hat, vald og fortviling må vike for rettferd, fred og forsoning. Hjelp oss å kjempe mot undertrykking og urett. Du har kalla oss til å vere di kyrkje, og viser oss vegen vi skal gå. Velsign oss med vilje og kraft til å gå han. Det ber vi deg om, Gud.

Norunn Stendal Aksnes har omsett bønene til nynorsk


BOKMÅL

Bønner i forbindelse med gudstjenester i Kirkeuka 2014

SAMLINGSBØNN
Gode Gud, vi takker deg for at du igjen samler oss ved din Hellige ånd i din kirke. Vi kommer frem for deg, du som er vårt opphav, vår frelse og vårt håp. I disse tider bærer vi med oss sterke bilder fra all den smerte og alle redsler som rammer mennesker i alle aldere. Vi ber for alle som opplever undertrykkelse og krigshandlinger i Midtøsten, Afrika og Øst-Europa. La ditt ord og ditt lys skinne hos oss og alle steder, så vi ikke blir motløse, men kjenner kraften av din kjærlighet, ved Jesus Kristus, Amen.

FORBØNNSLEDD – UNDER KIRKEUKA (Med elementer fra Forbønn 4, Den norske kirke)
Vi ber for relasjonen mellom Israel og Palestina. La urett, hat og vold erstattes av rettferdighet, forsoning og fred. Vi ber spesielt om at folkeretten må styre utviklingen i området, at angrep på uskyldige og kollektiv avstraffelse må ta slutt, og at verken barn eller voksne blir berøvet frihet uten lov og dom. Du har kalt oss til å være din kirke. Hjelp oss alle, på hvert vårt sted, til å kjempe mot undertrykkelse og urett. Du viser oss veien vi skal gå. Gi oss vilje og kraft til å gå den. Det ber vi deg om, Gud.  

FORBØNNSLEDD – MER GENERELT (Med elementer fra Forbønn 4, Den norske kirke)
Far i himmelen. Du kjenner oss og elsker oss. Lær oss å ta vare på hverandre og på alt du har skapt. Vær hos alle som lider på grunn av uforstand og ondskap. Vi ber spesielt for relasjonen mellom Israel og Palestina. Vi ber om at vold, hat og fortvilelse må erstattes av fred, forsoning og rettferdighet.  Hjelp oss alle til å kjempe mot undertrykkelse og urett. Du har kalt oss til å være din kirke. Du viser oss veien vi skal gå. Gi oss vilje og kraft til å gå den. Det ber vi deg om, Gud.

Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019