Innlegg

Viser innlegg fra september, 2014

- Kan vi gi slipp på kjærligheten?

Bilde
“Å unngå å ta beslutninger er en beslutning, å forsømme er en beslutning. Vi velger enten liv eller død.”

Intervju med Jean Zaru
Av Cecilie Linn Holtan

Jean Zaru, født i Ramallah, har dedikert livet sitt til dialog og ikke-voldelig sosial endring. Hun er kveker og en av grunnleggerne av Sabeel, et senter for palestinske kristne som arbeider for rettferdig fred i Midtøsten. I samarbeid med den anerkjente forfatteren Karen Armstrong ga Zaru ut dokumentet The Charter for Compassion i 2011. For dette arbeidet og sin mangeårige innsats mottok hun Anna Lindh-prisen samme år. Zaru har også skrevet boka Occupied With Non Violence: A Palestinian Woman Speaks (2008).

Hvorfor synes du selv det er viktig å være en pådriver for fred mellom Israel og Palestina?

- Livene til palestinere og israelere er koblet sammen og beslektet. Velværet til en gruppe kan ikke etableres ved å eliminere rettighetene til den andre. For at Israel skal ha sikkerhet, må vi være frie til å ha selvbestemmelse. Hvis vi ser og…

Gi rom til menneskeverdet

Bilde
“Vi kan ikke sitte og se på at mennesker systematisk ødelegger hverandre og bryter ned Guds fredsvisjon”
Intervju med Atle Sommerfeldt
Av Cecilie Linn Holtan

Atle Sommerfeldt er biskop i Borg bispedømme, og har publisert flere artikler om kirkens samfunnsmessige ansvar. Før Sommerfeldt ble vigslet til biskop i 2012, var han i atten år generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Sommerfeldt har også vært generalsekretær i Botswana Christian Council, generalsekretær i Mellomkirkelig råd og prest i Oslo bispedømme

Hvorfor synes du selv det er viktig å være en pådriver for fred mellom Israel og Palestina?

- Konflikten og undertrykkelsen i Det hellige land bryter ned menneskene der, og ødelegger deres fremtid. Vi kan ikke sitte og se på at mennesker systematisk ødelegger hverandre og bryter ned Guds fredsvisjon for Jerusalem og alle folk. 

Hvor finner du kraften og troen på at en rettferdig fred er mulig? 

- Kraften til å arbeide for fred og rettferdighet finner jeg i den kristne troens kjerne, som e…

Framover som støttespillere

Bilde
"Jeg har et ansvar for å bruke fornuft, kunnskap og medmenneskelighet inn i en virkelighet jeg har valgt å være en del av”

Intervju med Anne Sender
Av Cecilie Linn Holtan

Anne Sender var i 2005 til 2011 forstander for Det mosaiske trossamfunn i Oslo. I 2013 ble hennes bok Vår jødiske reise utgitt, og Sender ble samme år tildelt Brobyggerprisen. I år fikk hun Fritt Ords Pris for å ha løftet frem den jødiske minoritetens historie i Norge og for i en årrekke å ha arbeidet mot antisemittiske holdninger. Sender har også arbeidet for Flyktningehjelpen i Sudan og som våpenhvileobservatør i Sri Lanka Monitoring Mission på Sri Lanka.

Hvorfor synes du selv det er viktig å være en pådriver for fred mellom Israel og Palestina?

- Det mosaiske trossamfunn og Den norske kirke ved Mellomkirkelig råd ble i fjor medlem av International Council for Christians and Jews. Ett av deres basisdokumenter heter "If you believe in a living God you have to have hope", et uttrykk først brukt av d…

- Som israeler og tidligere soldat føler jeg ansvar

Bilde
"Jeg var en del av problemet og ønsker å bli en del av løsningen"

Intervju med Yonatan Shapira
Av Cecilie Linn Holtan

Yonatan Shapira er tidligere kaptein i den israelske hæren, der han jobbet i elleve år. Fra 2003 ble Shapira en prominent militærnekter, da han tok initiativet til det såkalte “pilots’ letter”. I det offentlige brevet erklærte han og 26 andre piloter at de nektet å fly over okkupert territorium. Shapira var siden med å grunnlegge den israelske organisasjonen Combatants for Peace, og er i dag freds- og menneskerettighetsaktivist. Shapira har blant annet holdt foredrag i Israel, Europa og USA og blitt intervjuet i flere nyhetskanaler.

Hvorfor synes du selv det er viktig å være en pådriver for fred mellom Israel og Palestina?

- Det er viktig for meg fordi det er der jeg bor, og der jeg planlegger å bo i fremtiden. Som en israelsk statsborger og tidligere soldat føler jeg ansvar for forbrytelsene til apartheidsystemet. Jeg var en del av problemet og ønsker å bl…

- Vi har plikt til å kjempe for fred og rettferdighet

Bilde
"Troen på det ukrenkelige menneskeverdet står sterkt"
Intervju med Tora Bøhler Monsrud
Av Cecilie Linn Holtan

Tora Bøhler Monsrud ble i september valgt til leder i Norges Kristelige Studentforbund (NKS). Forbundet er en av de kirkelige organisasjonene som i Norge er med å arrangere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Gjennom Kirkeuka vil NKS støtte konstruktive, ikke-voldelige bidrag for at okkupasjonen av Palestina kan ta slutt.

Hvor finner du kraften og troen på at en rettferdig fred er mulig?

- Kraften og troen på at en rettferdig fred er mulig, finner jeg gjennom samtaler med de unge palestinerne vi har møtt i vårt samarbeid med PYEM (Palestine Youth Ecumenical Movement) og andre. Til tross for så mye motgang, vonde opplevelser og håpløsheten knyttet til at historien gjentar seg gang på gang, både i generasjoner og fra år til år, ser de likevel et håp om fred og tror på ikke-voldelig motstand.

Hvordan kan vi alle - israelere, palestinere, nordmenn og andre – sammen arbei…

- Vi kan leve sammen

Bilde

Forbønner, Kirkeuka

Bilde

Programmet er klart!

Bilde
-- Vi ber om medmenneskelig behandling og rettferdighet for alle, for vi er alle Guds barn.
Slik ber kirkeledere i Jerusalem, i årets Jerusalembønn.
Mer enn noen gang trengs håpet om fred i Palestina og Israel.

Årets Kirkeuke for fred i Palestina og Israel er en invitasjon til å være med på å styrke håpet.
Håp om fred, på tross av krig.
Håp om rettferdighet, på tross av urett.

Programmet for uka 21.-28.september er klart -- finn det her.
I forskjellige byer i Norge inviteres det til samtale, til bønn og til handling.
To fredsstemmer - Rifat Kassis (Kairos Palestina) og Yonatan Shapira (israelsk freds- og menneskerettighetsaktivist) - er særlig invitert til å dele erfaringer og utfordringer.

ressurssidene kan du lese mer om hvordan du kan være med og be for, opplyse om og være pådriver for rettferdig fred.

God Kirkeuke for fred!