Velkommen!

Bilde av T. Hauger

Invitasjon til å delta i Kirkeuka for fred i Palestina Israel 2014 
(21.-28. september)


HVA ER KIRKEUKA?
Kirkenes Verdensråd inviterer hvert år sine medlemskirker og kirkelig baserte organisasjoner til å delta i markeringen av en uke for solidaritet og aksjoner for rettferdig fred i Palestina og Israel.  Målet er å gi et kirkelig bidrag til å sikre fred, sikkerhet og like rettigheter for alle mennesker som lever i Palestina og Israel.

I Kirkeuka inviteres vi til å be for, opplyse om og være pådrivere for en rettferdig fred. Gjennom Kirkeuka vil vi støtte konstruktive, ikke-voldelige bidrag til at okkupasjonen av Palestina kan ta slutt, og oppmuntre dem som arbeider for en rettferdig fred for alle i både Palestina og Israel.

HVA ER ÅRETS TEMA?
Hvert år handler Kirkeuka om rettferdig fred, og hvert år er vi særlig opptatt av kirkene og de kristnes situasjon. Samtidig løftes et eget tema fram, for å hjelpe oss å forstå situasjonen bedre, og se hva vi kan gjøre for å være med og kjempe for menneskers rettigheter. På lokale markeringer av Kirkeuka kan dere gjerne ta opp fred i Palestina og Israel generelt, eller årets tema spesielt.

Tema for årets Kirkeuke er "Jeg var i fengsel…" (Matt. 25,35). Situasjonen for barn og voksne som er urettmessig fengslet står i sentrum. Dette gjelder blant annet palestinske barn som holdes i arrest av det israelske militæret, mennesker som er fengslet uten lov og dom i både israelske og palestinske fengsler, og israelske militærnektere som fengsles. Se mer om årets tema, og aktuelle ressurser, litt lenger ned.

NÅR OG HVOR SKJER DET?
Kirkeuka arrangeres i år fra 21.-28. september. Kirkeuka markeres av kirker og kirkelige organisasjoner i mange land rundt om i verden.

HVEM STÅR BAK?
Det er PIEF – Det økumeniske Palestina Israel-forumet i Kirkenes Verdensråd – som formelt står bak initiativet. PIEF bestemmer temaet og produserer bakgrunnsmateriale for uka. Se også www.pief.oikoumene.org.  

I Norge står flere kirker og kirkelig baserte organisasjoner sammen om å planlegge og arrangere aktiviteter under Kirkeuka. Disse inkluderer KFUK-KFUM Global, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner Norge og Stiftelsen Karibu. Representanter for disse utgjør en koordineringsgruppe som møtes jevnlig i Oslo.

Vi ønsker at Kirkeuka skal markeres så mange steder som mulig i Norge. Her er det opp til dere. Bruk gjerne eksisterende møtepunkter – gudstjenester, møter, foreningskvelder og mer – eller se om dere vil lage et eget arrangement. Flere steder har man kanskje allerede samarbeidsformer som kan benyttes i forbindelse med uka. Sammen kan vi utrette mye!

Informasjon, ressurser og oppdatert program legges ut fortløpende her på den norske hjemmesiden for Kirkeuka og på facebook-siden www.facebook.com/kirkeuka. Meld gjerne inn hva som skjer lokalt via nettsidene eller facebook, slik at vi kan få det med i oversikten.


På vegne av koordineringsgruppa,
Kristine Hofseth Hovland

Kvekerhjelp (e-post: kvekerhjelp@kveker.org)


Populære innlegg fra denne bloggen

Ikke glem oss

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Sama Anfous (31) kommer til Norge for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019