Innlegg

Håp og handling for fred - Kirkeuka 2019

Vi er godt i gang med planleggingen av Kirkeuka 2019 (15.-22. september) og gleder oss! 

Temaet for årets Kirkeuke er "Håp og handling for fred." Det blir spesielt fokus på barn og unges situasjon, samt 10 års jubileum til det palestinske Kairos-dokumentet.


For at Kirkeuka skal nå så bredt som mulig trenger vi din hjelp til å mobilisere til lokale arrangementer i hele landet!   Mer informasjon kommer snart. Ta ellers kontakt med koordinator for Kirkeuka 2019, Julie Neslein, på e-post julie.neslein@nca.no hvis du har spørsmål.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel: 15.-22. september 2019

Bilde
Etter en flott Kirkeuke i 2018 med nærmere 40 arrangementer over hele landet er vi mer enn klare for Kirkeuka 2019! Tusen hjertelig takk til alle lokale arrangører og bidragsytere som gjorde Kirkeuka 2018 til en suksess!   Mer info finnes på vår facebook side.

Kirkeuka 2019 vil arrangeres mellom 15. og 22. september - vi håper gamle travere vil fortsette å delta og at mange nye kommer til!

Mer informasjon kommer snart!


Forslag til tekst til menighetsblad

Bilde
Vær med å spre innsikt og kunnskap ved å ta inn en artikkel i menighetsbladet. Mulighetene mange, og her er to konkrete forslag som kan tas rett inn:Kort artikkel på bokmål, «13 år og fengslet», fra KFUK-KFUM Global.
Lengre artikkel på nynorsk, «På ei pilegrimsreise for rettferd og fred – også til Det heilage landet?», skrevet av generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit. 

13 år og fengslet
Mange hundre palestinske barn blir hvert eneste år arrestert av det israelske militæret. De yngste er bare 12 år gamle. Basim fra Dar Salah er en av de heldige som har fått hjelp gjennom rehabiliteringsprogrammet til Øst-Jerusalem YMCA.
Hvert år oppfordrer Kirkenes Verdensråd, verdens største økumeniske organisasjon, sine medlemskirker til å markere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Under Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 16.-23. september 2018 vil menigheter og kirkelige organisasjoner over hele verden be, spre kunnskap og oppfordre til en rettferdig fred. Temaet i år er «Un…

Unge stemmer for fred

Bilde
Tema for kirkeuka 2018 er "unge stemmer for fred". Trykk HER for å lese mer!

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 16.-23. september 2018

Bilde
TEMA: Barn og unges situasjon under okkupasjonen

Kirkeuka 2018 viderefører temaet fra i fjor og vil også i år fokusere på barn og unges situasjon under okkupasjonen.

Posisjonsdokument og mer utfyllende informasjon kommer!

Program for Kirkeuka 2017!

Bilde
Nå er det Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, 2017! Over tjue arrangementer på ni forskjellige steder i landet er meldt inn. Asker, Bergen, Haugesund, Mandal, Oslo, Sandnessjøen, Toten, Tromsø, Trondheim og Årnes... Kanskje finner du noe i nærheten av deg?

Her er hele oversikten
Mange av arrangementene er også annonsert på facebook. Se Kirkeukas facebook-side for mer info.

Sahar og Amany på veg til Noreg

Bilde
Bli kjend med dei to unge damene som no er på veg til Noreg og som du kan få møte neste veke.

Sahar Vardi (t.h) er ein israelsk menneskerettsaktivist. Ho nekta å tene i militæret og vart fengsla i 2008. Sidan har ho vore aktiv i New Profile, ei gruppe som arbeider mot militariseringa av det israelske samfunnet. Ho arbeider i American Friends Service Committee i Jerusalem. Særleg jobbar Sahar mot husøydeleggingar, barnearrestasjonar og diskriminering i Aust-Jerusalem.

Amany Abu Awad (t.v) er palestinar og arbeider hos YWCA (KFUK) i Geneve. Ho vaks opp i Beit Jala og studerte engelsk litteratur og oversetting ved universitetet i Betlehem. Som del av ei studentgruppe ho var med i haldt ho innleiingar for utlendingar som besøkte universitetet. Ho har og vore aktiv i KFUK sitt arbeid og i andre ungdomsgrupper som Young Arab Voices debate club og Youth for change.