Innlegg

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 16.-23. september 2018

Bilde
TEMA: Barn og unges situasjon under okkupasjonen

Kirkeuka 2018 viderefører temaet fra i fjor og vil også i år fokusere på barn og unges situasjon under okkupasjonen.

Posisjonsdokument og mer utfyllende informasjon kommer!

Program for Kirkeuka 2017!

Bilde
Nå er det Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, 2017! Over tjue arrangementer på ni forskjellige steder i landet er meldt inn. Asker, Bergen, Haugesund, Mandal, Oslo, Sandnessjøen, Toten, Tromsø, Trondheim og Årnes... Kanskje finner du noe i nærheten av deg?

Her er hele oversikten
Mange av arrangementene er også annonsert på facebook. Se Kirkeukas facebook-side for mer info.

Sahar og Amany på veg til Noreg

Bilde
Bli kjend med dei to unge damene som no er på veg til Noreg og som du kan få møte neste veke.

Sahar Vardi (t.h) er ein israelsk menneskerettsaktivist. Ho nekta å tene i militæret og vart fengsla i 2008. Sidan har ho vore aktiv i New Profile, ei gruppe som arbeider mot militariseringa av det israelske samfunnet. Ho arbeider i American Friends Service Committee i Jerusalem. Særleg jobbar Sahar mot husøydeleggingar, barnearrestasjonar og diskriminering i Aust-Jerusalem.

Amany Abu Awad (t.v) er palestinar og arbeider hos YWCA (KFUK) i Geneve. Ho vaks opp i Beit Jala og studerte engelsk litteratur og oversetting ved universitetet i Betlehem. Som del av ei studentgruppe ho var med i haldt ho innleiingar for utlendingar som besøkte universitetet. Ho har og vore aktiv i KFUK sitt arbeid og i andre ungdomsgrupper som Young Arab Voices debate club og Youth for change.

Artikkel til bruk: Konflikten som ikke tar slutt?

Bilde

Forbønner - Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2017

Bilde
Gjennom Kirkeuka for fred inviterer kirker i Palestina og Israel oss til å være med dem i bønn om fred.

Til Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er det laget forslag til forbønnsledd (nynorsk og bokmål) som kan brukes i en gudstjeneste eller en kveldssamling. Last dem ned her.
(Forbønnsforslag utformet av Estrid Hessellund og Sindre Eide)

NYNORSK:

Datoer for Kirkeuka 2017

Bilde
Årets Kirkeuke for fred i Palestina og Israel holdes i tidsrommet 24. september - 1. oktober 2017
TEMA:
UNGE STEMMER MOT OKKUPASJON

I år legger Kirkeuka spesiell vekt på barns og ungdoms situasjon. Flere generasjoner unge palestinere har vokst opp i konflikt og okkupasjon. For mange er håpet om fred i ferd med å svinne hen. Noen tyr til desperate handlinger som bidrar til å øke voldsspiralen.

Samtidig har israelsk ungdom vokst opp med okkupasjon som en normaltilstand. Mange lever i et oppvekst- og utdanningsmiljø der vold og makt sees på som eneste vei til sikkerhet. Mange ungdommer har tjenestegjort på Vestbredden under sin verneplikt og lært å håndtere palestinere utelukkende som en truende fiende. Også dette bidrar til å øke fremmedgjøring og voldsbruk.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ønsker å formidle palestinske og israelske ungdommers ønske om å få leve i fred og trygghet. Bruk av vold er en blindvei. En bedre framtid er en framtid som er mindre militarisert og hvor mu…