Innlegg

Dagens sitat fra "Et sannhetens øyeblikk" - 21. september 2019

Bilde
Dagens sitat fra “Et sannhetens øyeblikk”, dokumentet fra Kairos Palestina (21. september)“Vårt vitnesbyrd til alle våre søsken er et budskap
om håp, tålmodighet, trofasthet og ny
handling for en bedre framtid. Vi vitner om at
vi som kristne bærer et budskap, og vil fortsatt
bære det, til tross for tornene, blodet og
daglige vanskeligheter.”
Les mer om årets tema her.

Les hele dokumentet, "Et sannhetens øyeblikk" (2009), fra Kairos Palestina her.

Programmet for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019 finnes her.

Dagens sitat fra "Et sannhetens øyeblikk" - 20. september 2019

Bilde
Dagens sitat fra “Et sannhetens øyeblikk”, dokumentet fra Kairos Palestina (20. september)


 “Det er en rettighet og en plikt for
en kristen å yte motstand. Men
det må være motstand utført med
kjærlighetens logikk.”
Les mer om årets tema her.

Les hele dokumentet, "Et sannhetens øyeblikk" (2009), fra Kairos Palestina her.

Programmet for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019 finnes her.

Dagens sitat fra "Et sannhetens øyeblikk" - 19. september 2019

Bilde
Dagens sitat fra “Et sannhetens øyeblikk”, dokumentet fra Kairos Palestina (19. september)“Det avtakende antallet kristne,
spesielt i Palestina, er en av de farlige
konsekvensene både av selve konflikten,
og av lokal og internasjonal
handlingslammelse i forhold til å finne en
helhetlig løsning på problemet.”

Les mer om årets tema her.

Les hele dokumentet, "Et sannhetens øyeblikk" (2009), fra Kairos Palestina her.

Programmet for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019 finnes her.

Dagens sitat fra "Et sannhetens øyeblikk" - 18. september 2019

Bilde
Dagens sitat fra “Et sannhetens øyeblikk”, dokumentet fra Kairos Palestina (18. september)“Vi ber Gud velsigne alle våre
barn og gi dem større kraft, så de
kan bidra effektivt til å etablere
og utvikle sitt eget samfunn der
kjærlighet, trygghet, rettferdighet og
fred får råde.”
Les mer om årets tema her.

Les hele dokumentet, "Et sannhetens øyeblikk" (2009), fra Kairos Palestina her.

Programmet for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019 finnes her.

Følg med på facebook!

Bilde
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel har en facebook side, der du kan få oppdatering om alt som skjer i løpet av uken rett inn i nyhetsfeeden din!


Klikk her for å besøke vår facebook side.

Dagens sitat fra "Et sannhetens øyeblikk" - 17. september 2019

Bilde
Dagens sitat fra “Et sannhetens øyeblikk”, dokumentet fra Kairos Palestina (17. september)“Vi tror at frigjøring fra okkupasjon
vil være til fordel for alle folk i
regionen, for problemet er ikke bare
politisk, men et som ødelegger
mennesker.”

Les mer om årets tema her.

Les hele dokumentet, "Et sannhetens øyeblikk" (2009), fra Kairos Palestina her.

Programmet for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019 finnes her.

Dagens sitat fra "Et sannhetens øyeblikk" - 16. september 2019

Bilde
Dagens sitat fra “Et sannhetens øyeblikk”, dokumentet fra Kairos Palestina (16. september)“Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds
bilde.....Det betyr for oss, her og nå, spesielt i
dette landet, at Gud skapte oss - ikke for at vi
skulle engasjere oss i strid og konflikt - men
for at vi skulle nærme oss hverandre, vite om
og elske hverandre, og sammen bygge opp
landet i kjærlighet og gjensidig respekt.”

Les mer om årets tema her.

Les hele dokumentet, "Et sannhetens øyeblikk" (2009), fra Kairos Palestina her.

Programmet for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019 finnes her.